Hus.Foto.

Sanden+Hodnekvam+Kastler+Skjeseth

Aktuelt / Tema

Publisert 20. januar 2024

Av Redaksjonen

Publisert 20. januar 2024

Hus på søyler (t.v) og Link House er begge eksempler på hvordan en ny generasjon arkitekter tenker om naturtilpasning, måtehold og gjenbruk.

Foto: Sanden+Hodnekvam/Max Creasy og Erlend Skjeseth

Arkitektur utfordret to av Norges mest lovende arkitektkontorer til å besøke hverandre.

Av Redaksjonen

>

Sanden+Hodnekvam og Kastler Skjeseth har de siste årene etablert seg som to av de fremste eksponentene for hvordan sentrale motiver i norsk arkitektur ikke bare videreføres, men utvikles av en ny generasjon.

I vår utgave nr. 6/23 utfordret vi disse to til å besøke og beskrive hverandres prosjekter.

>

Høy kvalitet

I årene etter krigen ble materialknapphet og nøkternhet sentrale parametere i moderne norsk arkitektur. Og i møte med klimakrise og krav om mer miljøvennlig bygging, er de mer aktuelle enn noen gang.

Vi ba dem anmelde hverandres prosjekter – Hus på søyler og Link House – for å vise frem byggekunst av høy kvalitet. Og for å få vite hvordan en ny generasjon arkitekter tenker om naturtilpasning, måtehold og gjenbruk.

Interiør foto av rom meg tegl gulv og vegger i treverk. Hund ser ut av vinduet.
Foto: Thomas Ekstrøm
Interiør foto av kjøkken i treverk, kvinne vasker opp.
Foto: Thomas Ekstrøm

Vakker diktining

«Sanden+Hodnekvam nevner selv Villa Schreiner av Sverre Fehn som en av inspirasjonskildene for bygget, men det er Wenche Selmer vi diskuterer i bilen hjem. Både Fehns og Wenche Selmers dypt empatiske arkitektur ble i sin tidlige fase preget av rasjonering og måtehold etter krigen. Denne arkitekturen sprang ut av en universal modernisme som etter hvert fikk et stedsspesifikt tilsnitt. I motsetning til mange av arvtakerne etter den norske poetiske modernismen, handlet den tidlige etterkrigsmodernismen slik Selmer og Knut Knutsen praktiserte den mindre om det skreddersydde smykket og mer om en varm og humanistisk hverdagsarkitektur», skriver Kastler Skjeseth.

«I en tid hvor rehabilitering blir en stadig viktigere del av arkitektyrket går Kastler Skjeseth foran som et godt eksempel på hvordan disse oppgavene kan løses. Link House framstår som et prosjekt der arkitektene har analysert tomt, med både natur og bygningsmasse, som én helhet – der kvaliteter og mangler blir kartlagt – for deretter å presentere en løsning som ikke er basert på en bestemt stilart, men som spiller videre på stedets situasjon i form av bygningstrekk og naturkvaliteter, løst med materialer og konstruksjoner vi har tilgjengelig i vår tid», skriver Sanden+Hodnekvam om Link House.

Eksteriør foto av moderne mellombygg i glass mellom to enebolig trehus.
Foto: Max Creasy og Erlend Skjeseth
Interiør foto av gang med glassvegg på en side og hvite vegger på andre siden.
Foto: Max Creasy og Erlend Skjeseth
>
>
>