AHO omorganiserer ledelsen

For å kunne håndtere stadig flere studenter reduserer Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo antall institutter og utvider rektoratet.

For å kunne håndtere stadig flere studenter reduserer Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo antall institutter og utvider rektoratet.

Foto av det nye lederteamet ved AHO. Det nye lederteamet ved AHO (fra venstre): viserektor for forskning Lise Amy Hansen, instituttleder for design Rachel K. B. Troye, rektor Ole Gustavsen, instituttleder for arkitektur Nina Berre (stående), instituttleder institutt for urbanisme og landskapsarkitektur Hanne Bat Finke (sittende), prorektor for utdanning Espen Surnevik.

Det nye lederteamet ved AHO.

Foto: Eileen Danielsen
>

– Det er resultatet av en utvikling skolen har vært i helt siden oppstarten i 1945, at den sakte men sikkert har blitt større, forteller rektor Ole Gustavsen.

Da skolen flyttet inn i det Jarmund/Vigsnæs-tegnede bygget i 2001 var lokalene beregnet for 350 studenter. Nå er det snart blitt 800.

– Vi var på bristepunktet bare grunnet størrelsen. Men det har også kommet nye krav fra departementet om å strømlinjeforme organiseringen og koordineringen. Arkitekturprogrammet har vært fordelt på tre institutter, og det har gjort det vanskelig å samkjøre driften når alle programmene har vokst såpass mye.

Omorganiseringen innebærer at skolen har gått fre fire til tre institutter, og at hvert studieprogram fått hvert sitt institutt, med tre nye instituttledere: Institutt for arkitektur ledes av Nina Berre, leder for Institutt for design er Rachel Troye, og institutt for urbanisme og landskapsarkitektur ledes av Hanne Bat Finke.

Øker arbeidskapasiteten

Veksten har ført til at også rektorrollen har vokst ut over sine bredder.

– Det er blitt for mange oppgaver, både internt og eksternt, for én person. For at vi skal kunne levere høy kvalitet på alle områder trenger vi flere ressurser i skolens ledelse.

Løsningen er et nytt rektorat, med en ny prorektor for utdanning, professor Espen Surnevik, og en viserektor for forskning, førsteamanuensis Lise Amy Hansen.

– Omleggingen vil styrke den faglige bredden i rektoratet, og øke arbeidskapasiteten i rektoratet samlet sett, sier Espen Surnevik til Arkitektnytt.

>
Foto av eksteriøret på AHO.

AHO har vokst over sine bredder, og trenger flere og større lokaler. – De studentene som kommer hit i høst kommer til en veldig trang skole, hvor vi bruker nesten hver eneste kvadratmeter vi har til skolens aktiviteter, sier rektor Ole Gustavsen.

Foto: Geir Dokken/Statsbygg

Trenger mer plass

Den eksplosive veksten i antall studenter har også ført til plassmangel. I vår ble det kjent at skolen var i dialog med Statsbygg om å leie midlertidige lokaler i nærheten.

– Vi har på alle måter vokst ut av Maridalsveien 29, noe ingen ønsker, fordi vi har en fantastisk flott skole med nesten alle fasiliteter vi ønsker oss, sier Gustavsen.

Enn så lenge leier skolen lokaler på andre siden av Maridalsveien, i Akersbakken.

– Men dette er kontorbygg som foreløpig ikke er veldig egnet for undervisning. Vi ser likevel for oss at vi i en overgangsperiode må benytte oss av denne typen lokaler.

Gustavsen forteller at skolen i disse dager ferdigstiller en rapport som vil vise hvordan skolen på sikt skal kunne bli værende i sine nåværende lokaler.

– Det er utbyggingsmuligheter her, men det er mange forhold som må på plass. Vi ser for oss at vi i en 10-15-årsperiode vil måtte være på flere steder, men sikter oss mot et mål hvor vi kommer tilbake. Men de studentene som kommer hit i høst kommer til en veldig trang skole, hvor vi bruker nesten hver eneste kvadratmeter vi har til skolens aktiviteter, sier rektoren.

>
>
>