Arkitekthagen

Av Torgeir Holljen Thon

Publisert 11. april 2022

Arkitektkontor på kontoret

Arkitekthagen holder til i Ål i Hallingdal og mener at fornøyde kunder og godt rykte er en viktig faktor for å motta nye og spennende oppdrag lokalt.

Foto: Arkitekthagen AS

Seks arkitekter i Ål i Hallingdal mener det er ekstra viktig for kontorer i distriktene å være tett på prosjektene, skape nære og gode kunderelasjoner og å tilby flere fagfelt.

Av Torgeir Holljen Thon

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Flere store leilighetsbygg i Hallingdal og ulike reguleringsplaner.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Det faktureres rundt tretti ulike prosjekter til private og offentlige oppdragsgivere.

Hvilken eierstruktur har dere?
Aksjeselskap med fire partnere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Vi jobber tett sammen i teamet og har en flat organisasjonsstruktur.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Påbygg og ombygging av private hytter.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Vi jobber med flere byggetrinn for Skigaarden i Hemsedal, arealplanlegging for hytteområdet Turufjell og tegning og interiør for Ålhytta.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Vi jobber kontinuerlig for å skape arkitektur og interiørarkitektur med løsninger av høy kvalitet – tilpasset hver enkelt kunde. Gjennom å tilby flere fagfelt i vårt team vil vi være en stødig og kompetanserik samarbeidspartner for byggeaktiviteten som skjer i distriktene. Økt arbeidsmengde skaper også muligheter for flere ansatte.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?
Å bevare naturen i områder med stor hytteutbygging og fremtidsrettet boligutvikling som skaper mulighet for økt bosetting i bygdene.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
I arkitekturen opptar klimaspørsmålet oss gjennom vekt på materialbruk og energieffektivitet, men også gjennom å skape arealeffektive bygg med kvalitet som varer.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold
Arkitekthagen er et lite kontor med lav terskel for samarbeid og kompetansedeling i alle typer prosjekter. Vi sitter sammen i et åpent kontorfellesskap – som skaper gode sosiale relasjoner og et godt arbeidsmiljø i bedriften.

Suksesskriterier
Gjennom vår lokasjon har vi mulighet for å være tett på prosjektene samt skape nære og gode kunderelasjoner i hele prosessen. Dette oppleves ekstra viktig for oss i distriktene, da fornøyde kunder og godt rykte er en viktig faktor for å motta nye og spennende oppdrag lokalt. Gjennom tett samarbeid og gode relasjoner innad i vårt team sørger vi for å benytte oss av de enkeltes ulike kompetanse i alle prosjekt – som skaper høyere kvalitet på våre leveranse.

>
>
>