Arkitektlaget AS

Av Ando Woltmann

Publisert 05. mai 2022

«Vi venter i og for seg fortsatt på det rundskrivet som i korte trekk forklarer hva ordet «bærekraft» innebærer», sier Arkitektlaget på Kongsvinger.

Foto: Arkitektlaget

Arkitektlaget er Kongsvinger-distriktets mest aktive arkitektkontor. I sine sjarmerende lokaler, i en nedlagt potetfabrikk, tilbyr de til og med drop-in-tjenester.

Av Ando Woltmann

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Vi er byens og distriktets mest aktive arkitektkontor. Våre arbeidsoppgaver gjenspeiler mangfoldet av oppgaver en allsidig arkitekt bør ha kunnskap om. Vi bistår både store selskaper og privatpersoner, med smått og stort.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
En salig blanding av private mennesker og familier, større entreprenørselskaper og kommunale oppdragsgivere.

Hvilken eierstruktur har dere?
Aksjeselskap med arbeidende aksjonærer.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
I praksis en relativt flat struktur og med stor takhøyde for meningsutvekslinger. Ansatte både tar og får prosjektlederansvar etter hvert som de opparbeider seg erfaring. Hovedregelen er at alle prosjekter skal ha prosjektleder og minimum én prosjektmedarbeider. Mandagsmøtet kan til tider framstå som selskapets besluttende organ.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
De aller rimeligste er gratis (det mangler ikke på trengende …). Vi har også små oppdrag som gjelder rådgivings- og kopieringstjenester (drop-in).

Største pågående prosjekt i omsetning?
Ny idrettshall i Nes kommune; omsorgs- boligprosjekt i Lillestrøm kommune; omsorgsboligprosjekt i Sør-Odal kommune.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Ivareta våre faste oppdragsgivere og gi dem gode underlag for produksjon. Samtidig å gi prosjektene gode og varige arkitektoniske kvaliteter. Fortsette å unngå unødige rettssaker. Og ikke forringe samfunn og natur mer enn nødvendig.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?
Arkitektur er så mangt. Det kan krype inn i de fleste diskusjoner, fra sentrumsutvikling, krig i Ukraina, hotell i Byparken, bærekraft, motorveitraseer, forskriftsendringer samt arkitektens fantastiske og umulige posisjon og ansvar i prosjekt.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi venter i og for seg fortsatt på det rundskrivet som i korte trekk forklarer hva ordet «bærekraft» innebærer. Til tider kan det framstå entydig for mange andre. Imens forsøker vi å balansere hva vi mener er «sunn fornuft», kreativ nøkternhet og ivare- tagelse av offentlige krav.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Bedriften er medlem i Arkitektbedriftene og har lønnsforhandlinger og medarbeidersamtale hvert år. Vi har en utvidet OTP-ordning, subsidiert kantine og ambisjoner om en lengre studietur annethvert år. I tillegg til både mandagsmøte og fredagskake.

Suksesskriterier:
Arkitektlaget er en liten bedrift som med kort varsel kan bistå oppdragsgivere med bred arkitektfaglig kompetanse og erfaring. Våre åpne, sjarmerende lokaler i en gammel, nedlagt potetfabrikk midt i Kongsvinger by gir nødvendig energi, avstand og arbeidsro både under pandemier og til vanlig. Skulle fortvilelsen bli for stor, finnes det alltid litt frukt og nøtter på kopirommet, slik at blodsukkernivået og motivasjonen kan opprettholdes.

>
>
>