Selvangivelsen: Bølgeblikk

Av Solveig Nygaard Langvad

Publisert 13. mai 2024

Gruppefoto i svart hvitt i en gate i New York.

Bølgeblikk på studietur, New York 2022

Foto: Bølgeblikk

Møt Bølgeblikk i Selvangivelsen – kontoret som jobber med Nye Rikshospitalet og mener drømmeoppdraget er det når både kunden og kontor er fornøyde med resultatet.

Av Solveig Nygaard Langvad

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?

Helsebygg generelt. Somatisk sykehus, psykisk helsevern, sykehjem og omsorgsboliger. Både rehabilitering og nybygg.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?

Offentlige byggherrer. For det meste kommuner, ulike helseforetak og entreprenører.

Hvilken eierstruktur har dere?

Vi er tre eiere/ partnere i aksjeselskapet.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?

Daglig leder, styreleder, faglige ledere, HMS-ansvarlig. Vi har en flat struktur der alle bistår. Vi har et kjerneteam med faglige ledere til de ulike kategoriene vi prosjekterer mest på.

Minste pågående prosjekt i omsetning:

Omprosjektering av et rom (en PCI LAB) på Akershus Universitetssykehus Nordbyhagen.

Største pågående prosjekt i omsetning:

Nye Rikshospitalet i Oslo på ca. 140 000 kvadratmeter.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?

Vi har tung kompetanse på helsebygg generelt og vil bare fortsette å fokusere på et område som er utømmelig på nye kunnskaper. Samtidig ønsker vi oss flere undervisningsbygg og barnehager.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?

Det har i lang tid vært mange og høylytte debatter om sykehusutbyggingen i Oslo-regionen. Det gjelder både tomtevalg, fordeling av funksjoner mellom sykehusene og psykisk helsevern. Debatten er fremdeles pågående selv om prosjekteringen på Nye Rikshospitalet og Nye Aker sykehus er godt inne i detaljfasen og vedtak er fattet. Hva Ullevål sykehus, og tomten det besitter, skal ende med, vet vi lite om.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?

Vi var tidlig ute med Breeam-prosjekter og har etter hvert fått muligheten til å jobbe med flere ambisiøse miljøprosjekter. Blant annet har vi et av Norges Futurebuilt-prosjekter i Økern sykehjem som er et demonstrasjonsbygg i det europeiske forskningsprosjektet «Nearly Zero Energy Neighbourhoods» (ZenN). Vi har miljøfyrtårn og er opptatt av å påvirke og gi råd til byggherren i miljøspørsmål. For Helse Bergen har vi en eldre og vernet kvinneklinikk som skal transformeres til psykisk helsevern, der gjenbruk er et stort og viktig tema.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?

Vi er medlem av Arkitektbedriftene og følger tariffavtalen. Vi har normale arbeidsdager hvor vi forsøker å unngå for mye overtid og enmannsprosjekter ved å bemanne riktig og hele tiden ha noen å sparre med, uansett hvor lite prosjektet er. Vi er flinke på kommunikasjon og sosiale happenings, noe alle ansatte verdsetter veldig høyt. Lønningene er konkurransedyktige og videreutdanning/kurs/ intern kunnskapsformidling, er en vesentlig del av oppbyggingen til den enkeltes kompetanse.

Suksesskriterier:

Vise forståelse og tålmodighet med brukere og byggherrer. Være pådrivere på de rette stedene og de rette tidspunktene. Bevissthet rundt vår rolle som rådgivere innenfor et fag som påvirker natur og samfunn.

Hvilket prosjekt er dere mest stolt av?

Umulig å si når alle har sin egenart i form av tomt, miljø, brukere og kontraktsform.

Hva skal til for at dere sier nei til et oppdrag?

Det er vanskelig å si nei, men det skjer.

Hva er deres drømmeoppdrag?

Et oppdrag der både kunden og vi er fornøyde med resultatet, da har vi hatt drømmeoppdraget.

Hva er historien bak navnet deres?

Bølgeblikk oppsto i en prosess med Tank designbyrå. Vi falt for Bølgeblikk som både er konkret og abstrakt. Det har både arkitektur og tekstur i seg. Ut ifra hvor du kommer fra, hvilken bransje du er i og hvilken generasjon du tilhører, oppfattes Bølgeblikk ulikt. Bølgeblikk på taket eller bølgen og blikket.

>
>
>