Jostein Rønsen arkitekter

Av Mette Svensen

Publisert 20. januar 2021

Tre personer ser opp fra kontorpultene

Jostein Rønsen Arkitekter AS: De som ikke satt på hjemmekontor, var klare for foto. Fra venstre: Ville Kohtala, Izabela Latka, Romain Froment.

Foto: Jostein Rønsen Arkitekter AS

Av Mette Svensen

>

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året?
Siste året har vi vært med på tre store arkitektkonkurranser som har tatt mye tid og ressurser. I tillegg har vi flere rammeavtaler med statlige, kommunale og fylkeskommunale byggherrer som har tatt mesteparten av resterende tid.

Hvilken eierstruktur har dere?
Jostein Rønsen 100%

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Kontoret har en flat struktur med desentraliserte arbeidsoppgaver, men med felles mål om leveranse av god arkitektur. Som kontor har vi vært opptatt av at alle ansatte får en faglig utvikling med best mulig faglig progresjon til det beste for de ansatte og kontoret. De ansatte som ønsker å prøve seg i utfordrende roller, blir fort kastet på «dypt vann».

Minste pågående prosjekt i omsetning: 
Vi påtar oss vanligvis ikke mindre prosjekter og har spesialisert oss organisatorisk og faglig på så store prosjekter som mulig. Organisasjonen er fleksibel og blir tilpasset prosjektene vi får inn på kontoret.

Største pågående prosjekt i omsetning: 
Rud videregående skole.

Hvordan er mulighetene i 2020? Har korona påvirket hverdagen deres? 
Vi ser veldig lyst på fremtiden med flere større pågående prosjekter. Koronaen har blitt en utfordring som vi har måttet tilpasse oss i en mer uforutsigbar hverdag. Den kommer til å forandre måten vi organiserer og utfører arbeidet på, og ganske sikkert akselerere den fremtidige digitale arbeidsmetodikken.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Vi vil bygge videre på de arbeidsområdene hvor vi har spesialkompetanse, og er i tenkeboksen på om vi skal restrukturere kontoret for å stå enda sterkere i tiden fremover. 

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Det er stadig blitt mer fokus på klima og miljø i de offentlige prosjektene hvor vi er involvert. Dette tror vi blir enda viktigere i tiden fremover.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Med en så kompakt kontorstruktur er det korte kommunikasjonslinjer mellom ledelse og ansatte. Vi ønsker som kontor å følge snittet av markedet for arbeidsbetingelser og arbeidsforhold.

Suksesskriterier:
Vi har valgt å rendyrke oss som et faglig profesjonelt arkitektkontor med hovedfokus på arkitektur. Alle andre tilliggende arbeidsoppgaver har andre bedre kunnskap og forutsetninger for å utføre, og vi kjøper heller inn disse tjenestene eksternt. Et annet kriterium er å få de ansatte og ledelse til å jobbe på riktig nivå til riktig tid i prosjektene.

>
>
>