Mange Bekker Arkitektur AS

Av Solveig Nygaard Langvad

Publisert 06. mars 2024

Mann står og lener seg inntil skrivebord på et arkitektkontor. Svart hvitt foto.

Skotske Sam Hughes tegner alt fra carport på Biri til hotell på Voss.

Foto: Sam Hughes

Av Solveig Nygaard Langvad

>

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året:

Elva Hotell på Voss, et nytt boligprosjekt på øya Lovund, River North Base aktivitetssenter i Trofors, hytte i Hafjell og konkurransen om Charlottenlund kirke i Trondheim.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?

Eiendomsselskap og turistbedrift i tillegg til private kunder. 

Hvilken eierstruktur har dere:

Aksjeselskap med meg, Sam Hughes, som eneste ansatt og eier.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere:

Som eneste ansatt håndterer jeg alt fra daglig drift til prosjektering. Men jeg deler kontor med en annen selvstendig arkitekt, noe som gir grunnlag for sparring og samarbeid.

Minste pågående prosjekt i omsetning:

En carport på Biri.

Største pågående prosjekt i omsetning:

Boligprosjektet Halmholmen på øya Lovund ved Helgelandskysten. Prosjektet består av seks frittstående eneboliger og ombygging av et eldre naust. Det er et prosjekt med mange hensyn å ta: stormflo og klimaendring, eksponering mot vind og slagregn, et nærliggende fredet fugleområde og tilpassing til landskap og øvrig bebyggelse.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene:

Jeg har hittil jobbet med ulike prosjekter over hele landet, med tilpassing til natur som et helt sentralt element. Det er slike prosjekter jeg ønsker flere av. Med pandemi rett etter oppstarten og senere generell nedgang i bransjen, så har det ikke vært grunnlag for vekst fra én til flere ansatte. Men de neste par årene må jeg ta stilling til om kontoret skal utvide, og i hvilken form. Ansatte, kollektivt atelier eller eksterne samarbeidspartnere? Det gir stor frihet å jobbe alene, men samarbeid med andre arkitekter gir alltid nye synsvinkler.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til:

Hytteutbygging og bevaring av natur er svært aktuelt i Lillehammer-området, og det er mange eksempler på ukritisk og kortsiktig, profittdrevet utbygging. Jeg jobber med flere prosjekter innen reiseliv, og er opptatt av en bærekraftig tilnærming til reiselivsanlegg. Spredt, privat hyttebygging med stort behov for infrastruktur kan aldri bli et bærekraftig konsept på lang sikt, i og med at hytter er «unødvendige» bygg som står ubrukt store deler av året.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige:

Miljøspørsmål er et tema fra første møte med nye kunder, og målet mitt er at et hvert prosjekt skal bli mer miljøvennlig enn dagens standardløsninger. Dette kan være gjennom valg av løsninger og materialer, eller rett og slett å overbevise kunder om å bygge mindre areal. Gjennom gruppen «Minihus Lillehammer» utvikler vi et pilotprosjekt for mikrohus laget av ombruks- og gjenbruksmaterialer.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:

Jeg holder til i Steen & Strøms gamle møbelfabrikk, som har blitt ombygget til kunstnerkollektivet Fabrikken. Det er et fint fellesskap med forskjellige kreative virksomheter. Vi har et stort fellesareal, scene, kafé og bar, og det er ofte kulturelle arrangementer her. I travle perioder jobber jeg lange dager. Når det er mindre å gjøre, tar jeg ofte en ski- eller padletur på formiddagen, og jobber etter lunsj. Lønn avhenger av omsetning, men pensjonsordninger har jeg prioritert å få på plass.

Suksesskriterier:

Siden jeg jobber alene, har jeg eksperimentert med å ta det som vanligvis er interne diskusjoner ut til kunder i form av workshops. Dette har så langt vært vellykket. Kunden blir involvert i skissering, modellbygging og diskusjoner om arkitektur og funksjonsbehov. Kunden får bedre forståelse for utfordringer med prosjektet, regelverk og hvorfor beslutninger blir tatt, og får sterkere engasjement for prosjektet. Jeg avviser ikke en idé uten å ha undersøkt den først, enten den kommer fra en kunde, medarbeider eller meg selv. Noen ganger bli man overrasket og finner uventede løsninger. Andre ganger er det rett og slett en dårlig idé, men ved å forstå hvorfor det er dårlig, kommer man ofte nærmere et godt svar.

Hvilket prosjekt er dere mest stolt av:

Siden det er relativt kort tid siden oppstarten, har jeg kun ferdigstilt tre prosjekter. Jeg er svært fornøyd med alle tre, men Elva Hotell er i en særstilling. Dette var et komplekst prosjekt med utfordringer på mange plan: tidkrevende reguleringsarbeid, stor flomfare, høy brannklasse og tilpassing til en kompakt tomt der nye og gamle bygg og funksjoner skulle kobles sammen til en velfungerende enhet.

Hva skal til for at dere sier nei til et oppdrag:

I travle perioder har jeg sagt nei av kapasitetshensyn, men jeg ser også an kunden. Jeg er ikke interessert i kunder som ikke er åpne for diskusjon, er uengasjerte eller uinteresserte i arkitektur.

Hva er deres drømmeoppdrag:

På mange måter var Elva Hotell et drømmeprosjekt, og det fikk jeg rett etter oppstarten av firmaet. Kunden Voss Active var entusiastisk, med stort engasjement for arkitektur og miljø. De hadde mange idéer og sterkt driv, men samtidig fikk jeg mye tillit i alt fra konseptutvikling til detaljering. Vi satte sammen et team av dyktige konsulenter, og jobbet hardt gjennom mange, lange arbeidsmøter for å utvikle prosjektet. Selv om vi hadde et nokså stramt budsjett, klarte vi å finne kompromisser og kostnadsbesparende løsninger som ikke gikk ut over hovedkvalitetene i arkitekturen.

Hva er historien bak navnet deres:

Ved siden av å være arkitekt er jeg også en lidenskapelig elvepadler. Elvepadling har påvirket de store beslutningene i livet mitt, og er grunnen til min tilknytning til Gudbrandsdalen og at jeg flyttet fra Skottland til Norge i 2003. Firmanavnet er inspirert av uttrykket Mange bekker små gjør en stor å. Tanken bak er at det er mange gode krefter og aktører som til sammen skaper et vellykket prosjekt – fra arkitekt til kunde, gode konsulenter og dyktige håndverkere. Arkitektens rolle er å lytte, kommunisere og tolke alle idéer, kunnskap og erfaring, og samle dette gjennom prosjektering til endelig prosjekt.

>

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året:

Elva Hotell på Voss, et nytt boligprosjekt på øya Lovund, River North Base aktivitetssenter i Trofors, hytte i Hafjell og konkurransen om Charlottenlund kirke i Trondheim.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden:

Eiendomsselskap og turistbedrift i tillegg til private kunder.

Hvilken eierstruktur har dere:

Aksjeselskap med meg, Sam Hughes, som eneste ansatt og eier.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere:

Som eneste ansatt håndterer jeg alt fra daglig drift til prosjektering. Men jeg deler kontor med en annen selvstendig arkitekt, noe som gir grunnlag for sparring og samarbeid.

Minste pågående prosjekt i omsetning:

En carport på Biri.

Største pågående prosjekt i omsetning:

Boligprosjektet Halmholmen på øya Lovund ved Helgelandskysten. Prosjektet består av seks frittstående eneboliger og ombygging av et eldre naust. Det er et prosjekt med mange hensyn å ta: stormflo og klimaendring, eksponering mot vind og slagregn, et nærliggende fredet fugleområde og tilpassing til landskap og øvrig bebyggelse.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene:

Jeg har hittil jobbet med ulike prosjekter over hele landet, med tilpassing til natur som et helt sentralt element. Det er slike prosjekter jeg ønsker flere av.

Med pandemi rett etter oppstarten og senere generell nedgang i bransjen, så har det ikke vært grunnlag for vekst fra én til flere ansatte. Men de neste par årene må jeg ta stilling til om kontoret skal utvide, og i hvilken form. Ansatte, kollektivt atelier eller eksterne samarbeidspartnere? Det gir stor frihet å jobbe alene, men samarbeid med andre arkitekter gir alltid nye synsvinkler.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til:

Hytteutbygging og bevaring av natur er svært aktuelt i Lillehammer-området, og det er mange eksempler på ukritisk og kortsiktig, profittdrevet utbygging. Jeg jobber med flere prosjekter innen reiseliv, og er opptatt av en bærekraftig tilnærming til reiselivsanlegg.

Spredt, privat hyttebygging med stort behov for infrastruktur kan aldri bli et bærekraftig konsept på lang sikt, i og med at hytter er «unødvendige» bygg som står ubrukt store deler av året.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige:

Miljøspørsmål er et tema fra første møte med nye kunder, og målet mitt er at et hvert prosjekt skal bli mer miljøvennlig enn dagens standardløsninger. Dette kan være gjennom valg av løsninger og materialer, eller rett og slett å overbevise kunder om å bygge mindre areal.

Gjennom gruppen «Minihus Lillehammer» utvikler vi et pilotprosjekt for mikrohus laget av ombruks- og gjenbruksmaterialer.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:

Jeg holder til i Steen & Strøms gamle møbelfabrikk, som har blitt ombygget til kunstnerkollektivet Fabrikken. Det er et fint fellesskap med forskjellige kreative virksomheter. Vi har et stort fellesareal, scene, kafé og bar, og det er ofte kulturelle arrangementer her.

I travle perioder jobber jeg lange dager. Når det er mindre å gjøre, tar jeg ofte en ski- eller padletur på formiddagen, og jobber etter lunsj. Lønn avhenger av omsetning, men pensjonsordninger har jeg prioritert å få på plass.

Suksesskriterier:

Siden jeg jobber alene, har jeg eksperimentert med å ta det som vanligvis er interne diskusjoner ut til kunder i form av workshops. Dette har så langt vært vellykket. Kunden blir involvert i skissering, modellbygging og diskusjoner om arkitektur og funksjonsbehov. Kunden får bedre forståelse for utfordringer med prosjektet, regelverk og hvorfor beslutninger blir tatt, og får sterkere engasjement for prosjektet.

Jeg avviser ikke en idé uten å ha undersøkt den først, enten den kommer fra en kunde, medarbeider eller meg selv. Noen ganger bli man overrasket og finner uventede løsninger. Andre ganger er det rett og slett en dårlig idé, men ved å forstå hvorfor det er dårlig, kommer man ofte nærmere et godt svar.

Hvilket prosjekt er dere mest stolt av:

Siden det er relativt kort tid siden oppstarten, har jeg kun ferdigstilt tre prosjekter. Jeg er svært fornøyd med alle tre, men Elva Hotell er i en særstilling. Dette var et komplekst prosjekt med utfordringer på mange plan: tidkrevende reguleringsarbeid, stor flomfare, høy brannklasse og tilpassing til en kompakt tomt der nye og gamle bygg og funksjoner skulle kobles sammen til en velfungerende enhet.

Hva skal til for at dere sier nei til et oppdrag:

I travle perioder har jeg sagt nei av kapasitetshensyn, men jeg ser også an kunden. Jeg er ikke interessert i kunder som ikke er åpne for diskusjon, er uengasjerte eller uinteresserte i arkitektur.

Hva er deres drømmeoppdrag:

På mange måter var Elva Hotell et drømmeprosjekt, og det fikk jeg rett etter oppstarten av firmaet. Kunden Voss Active var entusiastisk, med stort engasjement for arkitektur og miljø. De hadde mange idéer og sterkt driv, men samtidig fikk jeg mye tillit i alt fra konseptutvikling til detaljering.

Vi satte sammen et team av dyktige konsulenter, og jobbet hardt gjennom mange, lange arbeidsmøter for å utvikle prosjektet. Selv om vi hadde et nokså stramt budsjett, klarte vi å finne kompromisser og kostnadsbesparende løsninger som ikke gikk ut over hovedkvalitetene i arkitekturen.

Hva er historien bak navnet deres:

Ved siden av å være arkitekt er jeg også en lidenskapelig elvepadler. Elvepadling har påvirket de store beslutningene i livet mitt, og er grunnen til min tilknytning til Gudbrandsdalen og at jeg flyttet fra Skottland til Norge i 2003.

Firmanavnet er inspirert av uttrykket Mange bekker små gjør en stor å. Tanken bak er at det er mange gode krefter og aktører som til sammen skaper et vellykket prosjekt – fra arkitekt til kunde, gode konsulenter og dyktige håndverkere. Arkitektens rolle er å lytte, kommunisere og tolke alle idéer, kunnskap og erfaring, og samle dette gjennom prosjektering til endelig prosjekt.

>
>
>