Tippetue Arkitekter

Av Torgeir Holljen Thon

Publisert 19. september 2022

Arkitektkontor på sommerfest

Tippetue Arkitekter: Fra sommerfesten, der åtte av ni «Team Tippetue» var på plass. F.v: Mai Cecilie Stabell, Ingvill Osland, Mette Christine Rakner, Anne Jensen, Gilberto III Padilla Diaz, Marte Dale, Steffen Marøy Alvær, Kristine Smette. Ikke til stede: Julia Sheshegova Somby.

Foto: Tippetue Arkitekter

Tippetue Arkitekter i Bergen etterstreber å skape steder og bygninger som er riktige for sin funksjon, og som eldes med stil.

Av Torgeir Holljen Thon

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Regulering av større boligprosjekter inkludert arkitekturleveranse i den forbindelse. For- og detaljprosjektering av boligprosjekter.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Vi fakturerer større og mindre eiendomsutviklere, boligbyggelag, næringsparker, private kunder, energiselskaper og offentlige oppdragsgivere.

Hvilken eierstruktur har dere?
Aksjeselskap bestående av 2 partnere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Daglig leder, faglige ledere for arkitektur og plan, ellers jobber vi i team med flat struktur.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Tilbygg til Bergen Ridesenter, prosjektet utføres pro bono så langt.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Ytre Skarholmen på Askøy er et av våre største prosjekter for tiden, med videreutvikling av eksisterende næringsarealer, opp mot 200 nye boliger og parkanlegg langs sjø.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Spesialkompetansen vår på utvikling og gjennomføring av større boligprosjekter vil fortsatt være grunnlag for satsing de neste årene.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?
Transformasjon, fortetting og reguleringsprosessenes behov for hierarki i utredningene/temaene.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi har Breeam- og Svanemerke-kompetanse på kontoret. I tillegg har faglig leder arkitektur master i arkitektur og miljø. En av våre dyktige unge arkitekter har bachelor i ledelse, økonomi og bærekraft. Sammen med geografene og resten av arkitektene gjennomføres det en strikt linje hvor alle prosjekter foreslås med de ikke-kostnadsbærende bærekraftstiltak som kan tilføres prosjektet. Dette er minstemål. Vi er pådrivere for Breeam-sertifisering av de prosjektene hvor vi kan få det til.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Vi er medlem av Arkitektbedriftene og følger tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene og Afag med 37,5 timers arbeidsuke og betalt lunsj. Det avsettes 7 prosent i innskuddspensjon til de ansatte, og vi er konkurransedyktige på lønn. Faglig progresjon for den enkelte er prioritert.

Suksesskriterier?
Vi tilnærmer oss ethvert prosjekt med en åpen, nøktern og samarbeidende/inkluderende holdning. Gjennom analyser av de sosiale, miljømessige og økonomiske forhold etterstreber vi å skape steder og bygninger som er riktige for sin funksjon, som eldes med stil, som er fleksible, og hvor mennesker ganske enkelt ønsker å oppholde seg. Et annet viktig kriterium er det gode samarbeidet vi har mellom yngre og mer erfarne medarbeidere. Vi erfarer at det gjør teamene på alle måter mer helhetlig kompetent til å gjennomføre de beste prosjektene. På denne måten har vi oppnådd å bli gasellebedrift tre ganger, og det har dannet grunnlaget for mange langvarige samarbeid med eiendomsutviklere samt rammeavtaler med flere større aktører.

>
>
>