U2 Arkitekter AS

Av Ando Woltmann

Publisert 10. februar 2021

portrett av Johnny Kristensen (t.v) og Richard Barriteau

Johnny Kristensen (t.v) og Richard Barriteau i U2 Arkitekter, Bodø.

Foto: U2 Arkitekter

Etter et vanskelig korona-år ser U2 Arkitekter nå lysere på fremtiden i Bodø.

Av Ando Woltmann

>

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året?
Offentlige bygg, i hovedsak skolebygg.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Offentlige og noen private.

 Hvilken eierstruktur har dere?
Aksjeselskap der hver partner eier 50 prosent hver.

Minste pågående prosjekt i omsetning:
En del mindre boligprosjekter, påbygg og tilbygg eneboliger.

Største pågående prosjekt i omsetning: 
Rehabilitering Vollen sykehjem, Bodø. 

Hvordan er mulighetene i 2021? Har korona påvirket hverdagen deres: 
2020 har vært rimelig tøft, der mange prosjekt har stoppet opp eller er utsatt. Det virker som noen oppdragsgivere har slått på «ko- ronabremsene». Mot slutten av 2020 ble utsiktene bedre, og ordretilgangen ser ut å normalisere seg. Korona har ført til mindre reising, og fysiske møter er i stor grad erstattet av teams-møter. Kontorfellesskapet består av få personer, og Bodø har hatt lite koronasmitte, så det har ikke vært nødvendig med hjemmekontor. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene:
Å få flere oppdrag der kundene har ambisiøse mål.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi forsøker alltid å påvirke våre kunder til å ta dette inn i prosjektene.  

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Vi er medlem av Arkitektbedriftene. Og følger Afags tariffavtale med 37,5 timer arbeidsuke. Korttidsansatte, studenter og så videre lønnes etter mal fra Arkitektbedriftene/Afag. Bedriften dekker mobiltelefon og medlemskap i treningssenter. Bedriften har innskuddspensjonsavtale.

Suksesskriterier:
Vi legger stor vekt på å drøfte oppgavene grundig, både internt og med kundene. Gode arbeidsrutiner og tett kommunikasjon er viktig. Vi har utviklet og kontortilpasset tegneprogrammet vårt slik at prosjekteringen er så rasjonell og systematisert som mulig. Vi er veldig fleksible, og ved større prosjekter samarbeider vi med andre kontorer, kjøper tjenester eller leier inn ekstra personell. Våre prosjekter er veldig ulike, fra hytter, boliger og fabrikkanlegg til reguleringsplaner, kirker, sykehjem, skoler, prosjekteringsledelse og så videre, så erfaring fra mange typer oppdrag gjør oss til generalister i ordets positive betydning. Vårt fag, og bransjen for øvrig, ser ut til å bli mer fragmentert med mange «superspesialister» for avgrensende områder. Det synes vi er uheldig.

>
>
>