Verte Landskap & Arkitektur

Av Torgeir Holljen Thon

Publisert 04. oktober 2022

Arkitektkontor på sommerfest

Verte Landskap & Arkitektur holder hus i både Alta og Hammerfest, og er tett på den lokale arkitekturen.

Foto: Verte

At de ansatte trives på jobb, er et vesentlig suksesskriterium både innad og utad, forteller Verte Landskap & Arkitektur. Et ekte nordnorsk arkitektkontor.

Av Torgeir Holljen Thon

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
For landskap er det Storgata Nord Tromsø, mens arkitektene har hatt flere store prosjek- ter i inneværende år, blant annet ombygging av Kjøllefjord skole i Lebesby kommune og fagskolen for brann i Tjeldsund.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Offentlige og private oppdragsgivere.

Hvilken eierstruktur har dere?
6 aksjonærer, hvorav 5 er ansatte i selskapet.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Flat struktur med lave dørstokker.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
For landskap er det Haldde Montessoriskole i Kåfjord med Haldde lekeskulptur Dueslaget (The Pigeon Playhouse).

Største pågående prosjekt i omsetning?
Prosjektering av Storgata i Tromsø.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Videreutvikle vår kompetanse innen bære- kraft med livsløpsanalyser, materialbruk, økologisk landskapsrehabilitering, bruk av stedegen vegetasjon. Fortsette å arbeide med klimaanalyser og fokus på god detaljering. Å bli flinkere til å formidle vår kunnskap til våre kunder vil også være et satsingsområde.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?
Stedsutvikling i en urban, regional kontekst. Vern vs. utbygging/nybygg. Bærekraft og miljøtiltak i Nord-Norge.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
I stor og økende grad. Vi prioriterer prosjekter med miljøambisjoner, og opplever at oppdragsgiverne i økende grad etterspør hvordan bygge mer klima- og miljøsmart, samt å kalkulere livssykluskostnader og dokumentere miljøkvaliteter.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Vi er organisert med tre avdelinger: arkitektur, interiør og landskap/plan. Hver høst utarbeides det en handlingsplan for det kommende året, hvor alle på kontoret i fellesskap bestemmer hvilke tema vi skal prioritere i året som kommer: hvilken type kurs trenger vi, hvor vi skal reise på studietur etc.

Suksesskriterier?
Våre verdier er glød, lekende, mangfold og nærvær, som refererer til vår interne organisering, så vel som at vår lokale tilstedeværelse og engasjement er viktig. At de ansatte trives på jobb, er et vesentlig suksesskriterium både innad og utad.

>
>
>