Boligutvikling er ikke en endimensjonal øvelse

Det blir vanskelig å ikke ta til motmæle når Christian Pagh hevder at JM kun er opptatt av effektivitet og profittmargin, skriver adm.dir i JM, Hilde Vatne.

Av Hilde Vatne

Det blir vanskelig å ikke ta til motmæle når Christian Pagh hevder at JM kun er opptatt av effektivitet og profittmargin, skriver adm.dir i JM, Hilde Vatne.

Av Hilde Vatne
Foto av Hilde Vatne

Hilde Vatne er administrerende direktør i JM Norge.

Foto: JM Norge
>

Christian Pagh og jeg deler flere interesser. Vi er begge opptatt av Oslo og vi er begge sterkt engasjert i bolig- og byutvikling. Som leder for JM i Norge er jeg i tillegg opptatt av å gi folk muligheten til å eie sitt eget hjem. Fordi egne hjem gir oss trygghet og sikkerhet, og er en av bærebjelkene i velferdssamfunnet vårt.

Derfor blir det vanskelig å ikke ta til motmæle når Pagh hevder at JM kun er opptatt av effektivitet og profittmargin. I sitt innlegg «Kritikk er uttrykk for engasjement og vilje til systemforandring» trekker han frem Grefsen Stasjon som eksempel.

På Grefsen Stasjon har vi transformert et nedslitt stasjonsområde tett på togtrafikk og Ring 3, til et boligområde hvor folk trives. Vi har åpnet opp forbindelsen mellom Nydalen og Torshovdalen, noe som kommer hele byen til gode og vi har lagt garasjeanlegget til naboblokkene under jorda og erstattet asfalt med grønne parkområder. Til alles glede.

>

Det som gleder meg aller mest er kundemålingene fra Prognosesenteret, som viser at beboerne på Grefsen Stasjon, i mange av årene vi har bygget, har vært blant de mest fornøyde boligkjøperne i landet. I JM bygger vi som regel leiligheter og småhus som vanlige folk har råd til. Vi har høye miljøambisjoner og er stolte av at vi klarte å reise 1100 boliger – som beboerne liker og hvor de trives.

Som «bevis» på JMs profitthunger viser Pagh til en intern plakat i våre lokaler, med enkle tips for å oppnå byggeteknisk effektivitet.

De ni reglene som er listet opp er en påminnelse for å holde kostnadene for bygg – og spesielt kostnadene for det som kunder og omgivelser ikke ser – så lave som mulig. Det er alltid viktig. I disse tider, med høye råvarekostnader, renteøkninger og svak valuta, er det viktigere enn noen gang – for at vi i det hele tatt skal klare å realisere nye prosjekter i hovedstaden. Og bygningsteknisk effektivitet er ikke en motsetning til gode boliger eller god, estetisk utforming.

Fra 2016 til 2022 har rundt 22 000 husstander etablert seg i byen. Bare litt over 50% av disse har lyktes i å komme inn i selveiermarkedet. Det vil si at 50 prosent av de nyetablerte har blitt henvist til sokkelleiligheter, ekstraleiligheter for utleie eller sovesofa hos venner og familie.

Dette er dramatiske tall.

Det er viktig at vi skaffer nok boliger i hovedstaden. Vi trenger hender og hoder til sykehus, hjemmetjeneste og ungdomsskoler. Vi kan ikke regne med at kommunene i Viken skal sikre oss arbeidskraft fremover. Sykepleieren på Skårersletta velger fort en jobb på A-hus, heller enn å pendle til Ullevål. Og ungdomsskolelæreren på Jessheim velger nok også lokalt, fremfor dagpendling til Ullern eller Mortensrud.

Vårt bidrag på Grefsen Stasjon er boliger til mer enn 2000 innbyggere, som selvsagt oppfyller alle tekniske krav, krav til sol og lys, som er skjermet mot støy og som har trygge uteområder. I tillegg er flere av leilighetene som er bygget etter 2018 miljømerket med Svanemerket, noe som både sikrer lavere utslipp og bedre inneklima og bokvalitet. 

Grefsen Stasjon er ett av flere viktige bidrag til boligforsyningen i Oslo, som for tiden ligger med brukket rygg.

Vi er stolte av hva vi har fått ut av tomten som ligger tett på biltrafikk, trikkeskinner og jernbane, og inviterer gjerne Pagh opp på takterrassen for å ta mer av prosjektet i øyensyn – og for en prat med de som bor og lever sine liv her.

Boligutvikling er ikke en endimensjonal øvelse, med estetikk som eneste driver. JM er i tillegg opptatt av å utvikle prosjekter med høy kvalitet. Vi bruker flere eksterne, anerkjente arkitektkontorer i prosjektene våre, og er åpne for dialog med konstruktive fagmiljøer når vi fortsetter å utvikle store og viktige prosjekter for byen.

Vi skal bygge bærekraftige boliger som kan vare i hundre år. Minst. Også er vi brennende opptatt av å bygge boliger folk har råd til. Slik at flere kan eie sitt eget hjem. Som er fundamentet for et godt liv.

>
>
>