Er stygge industribygg fremtidens boliger?

Skattebetalernes penger skal ikke brukes til å bygge om gamle industribygg som ellers blir for dyre for markedet, skriver Arve Juritzen i Oslo Høyre.

 

Av Arve Juritzen

Skattebetalernes penger skal ikke brukes til å bygge om gamle industribygg som ellers blir for dyre for markedet, skriver Arve Juritzen i Oslo Høyre.

 

Av Arve Juritzen
Arve Juritzen. Foto.

Arve Juritzen er Oslo Høyres talsperson for byutvikling.

Foto: John Andresen
>

«Det er politikerens ansvar å skape mekanismer som gjør det lønnsomt å bevare», skriver arkitekt Maria Inês Correia på Arkitektur.no.

Hun ønsker det skal rives færre av det hun kaller stygge industribygg. Hun mener de bør bevares og ombygges til boliger. For å gjøre dette lønnsomt er hennes forslag «støtteordninger, lempning av dokumentasjons- og forskriftskrav, og prioritert saksbehandling».

Tenker hun på subsidier er svaret nei. Skattebetalernes penger skal ikke brukes til å bygge om gamle industribygg som ellers blir for dyre for markedet.

Jeg tror heller ikke det er klokt å kutte ned på dokumentasjons- og forskriftskravene, vi må ha trygge boliger. Prioritert saksbehandling kan jo være et mulig grep hvis det er korrekt at gjenbruk av industribygg er mer miljøvennlig enn å bygge nytt.

Mener Correia at vi skal oppfordre utbyggere til å tenke bevaring, og at vi som regulerende myndighet skal være restriktive med å gi tillatelse til å rive, så er mekanismene allerede på plass og i bruk.

>

Det er ingen automatikk i å få tillatelse til å rive bygninger i Oslo, selv ikke stygge industribygg av betong. Hvert enkelt prosjekt og bygning vurderes individuelt. Gjenbruk er å foretrekke, men det er viktig å huske at vi har helt andre byggetekniske krav i dag enn når industriområdene ble utviklet. Bygninger fulle av asbest skal selvfølgelig ingen bo i, og det er ikke sikkert at miljøregnskapet blir bedre av å bevare enn å bygge nytt.

Når et industriområde skal reguleres til boliger må det også være mulig å etablere hyggelige, grønne uteområder. Det må skapes bygninger og byrom som det er estetisk givende å vandre i.

For å oppnå dette må arkitektene nå utvikle fasader som ikke er kopier av kopier av kopier av boligkasser vi har bygd de siste årene. Denne utfordringen gjelder både nybygg og oppgraderinger av eksisterende bygg.

I Høyre heier vi på bevaring der det er riktig og mulig. Vi er opptatt av å videreføre stedstilpasset arkitektur som tar vare på bydelenes unike særpreg. Dette gjelder også industribygg.

I Nydalen skal området rundt Schibsteds store, buede trykkerihall utvikles til boliger. Den store, åpne glassbygningen skal bevares og gjøres om til boliger. Det kan bli noen helt unike leiligheter og et godt eksempel på hvordan bevaring av industribygg skal gjøres.

Men at stygge industribygg generelt er fremtidens boliger, det har jeg lite tro på. Men jeg gleder meg til å se utbyggere og arkitekter skape prosjekter som viser at jeg var for skeptisk.  

>
>
>