Markedsføring på Gaustad

Min hensikt var altså ikke å oppfordre til bruk av spalteplass på markedsføring, men å støtte fagfolk innen psykiatrien som ønsker å modernisere Gaustad, skriver Sven Erik Svendsen.

Av Sven Erik Svendsen

Min hensikt var altså ikke å oppfordre til bruk av spalteplass på markedsføring, men å støtte fagfolk innen psykiatrien som ønsker å modernisere Gaustad, skriver Sven Erik Svendsen.

Av Sven Erik Svendsen
Gaustad Sykehus 18Jun2005

Gaustad sykehus i Oslo.

Foto: J. P. Fagerback/Wikimedia Common
>

Ettersom jeg er født før krigen har nok Arne Reisegg Myklestad rett i at jeg er utdatert. En diskusjon i samme stil kunne bli et svar om at jeg har jobbet med forbedring som prosjektoppdrag, innen undervisning og FoU – fra rundt 1970.

Slike verbale svingslag blir imidlertid i denne sammenhengen helt uinteressante og ikke særlig konstruktive.

>

Litt belærende opplyser Reisegg Myklestad at dette er «en debatt som strekker seg utover arkitekturen og inn i politikken».  For meg blir dette uklart, for her gjelder det – med et faglig utgangspunkt – å ta offentlig stilling til et politisk spørsmål om framtidig bruk av en helseinstitusjon.

Da handler det om et fagpolitisk engasjement.

Min hensikt var altså ikke å oppfordre til bruk av spalteplass på markedsføring, men å støtte fagfolk innen psykiatrien som ønsker å modernisere Gaustad.

Reaksjonen er forresten ikke så uvanlig, for nesten alltid og nesten uansett hvordan praktiserende arkitekter ytrer seg, handler det om en eller annen form for – ofte banal – egenreklame.

>
>
>