Stygt eller pent - om ordene vi benytter

Det viser seg stadig at vi arkitekter har problemer med å diskutere estetikk i det offentlige ordskiftet, skriver Per Rygh.

Av Per Rygh

Det viser seg stadig at vi arkitekter har problemer med å diskutere estetikk i det offentlige ordskiftet, skriver Per Rygh.

Av Per Rygh
Per Rygh. Foto.

Per Rygh er sivilarkitekt MNAL.

Foto: Ingebjørg Semb
>

Det viser seg stadig at vi arkitekter har problemer med å diskutere estetikk i det offentlige ordskiftet. Ikke minst i flere nylige konfrontasjoner med Arkitekturopprøret har dette vært tydelig.

Ellen de Vibe, som torsdagsspaltist i arkitektur.no, gjør et prisverdig forsøk på å drøfte skjønnhet og arkitektonisk kvalitet, i et innlegg 14. desember. Hun trekker frem en rekke kriterier som er viktig å ha med seg i den faglige debatten, og gir oss et verdifullt bidrag til økt språklig presisjon og tyngde i vår faglige argumentasjon.

Med det utgangspunktet spør hun: Er det mye omtalte Vertikal Nydalen (Snøhettas 18. etasjer høye nybygg) pent eller stygt?

Hun konkluderer sin grundige gjennomgang med at bygget har høy arkitektonisk kvalitet, samtidig som det både er vakkert og er et klimamessig forbilde.

Hun får et kjapt tilsvar fra kollega Sigmund Asmervik 2. januar, som karakteriserer de Vibes innlegg som «banal synsing». Han mener teksten er et merkverdig eksempel på at arkitekters kompetanse reduseres til å synse om stygt og pent, hvilket er «et farlig blindspor».

>

Asmervik er tydeligvis svært skeptisk til høyhus generelt. Men at høyhus kan ha problematiske sider kan da umulig være til hinder for å bruke dem som et eksempel på hvilke elementer en estetisk diskusjon kan inneholde.

Mener han virkelig at et bygg ikke kan være vakkert fordi det etter hans mening «er dysfunksjonelt som bolig», har dårlige uterom eller scorer svakt på hans tanker om «samfunnssikkerhet»? Og mener han virkelig alvor når han nedlatende karakteriserer en høyt respektert kollega som Ellen de Vibe som en banal synser?

Selv strever jeg litt med å ta standpunkt til om Vertikal Nydalen er stygt eller pent. Jeg synes kanskje det kan bli enklere dersom vi diskuterer et byggs estetiske kvaliteter også utifra flere andre verdiskalaer, som for eksempel:

– nyskapende - konvensjonelt
– interessant - uinteressant
– opplevelsesrikt - kjedelig
– varig - døgnflue
– fremtidsrettet - tilbakeskuende
– inviterende - lukket
– stedtilpasset - kontrasterende
– omsorgsfullt - likegyldig
– berikende - okkuperende
– påkostet - billig
– gjenkjennbart - fremmed
– verdifullt - unødvendig

Jeg nøyer meg foreløpig med å synes at Vertikal Nydalen er «et fint bygg» …

>
>
>