– Interiørarkitektur er fortsatt ikke i nærheten av å få annerkjennelsen den fortjener, skriver Maisam Mahdi

Det er på tide at vi anerkjenner og setter pris på interiørarkitekturens kunstnerskap og ekspertise, og anerkjenner det som en viktig disiplin innenfor det bredere feltet design.

Av Maisam Mahdi

Det er på tide at vi anerkjenner og setter pris på interiørarkitekturens kunstnerskap og ekspertise, og anerkjenner det som en viktig disiplin innenfor det bredere feltet design.

Av Maisam Mahdi
Foto av Maisam Mahdi

Maisam Mahdi er interiørarkitekt og møbeldesigner i Arkitektskap, og del av Arkitekturs faste spaltistkorps.

Foto: Gitte Paulsbo
>

Innenfor arkitekturfeltet er vi lillesøsteren som ikke får den anerkjennelsen vi fortjener. Til tross for sin sentrale rolle i å forme våre daglige omgivelser, blir interiørarkitektur ofte overskygget av sin mer prominente bror, arkitekturen.

Lukk øynene. La hånden erstatte synet. La den berøre og lede deg på innsiden av arkitekturen. Interiørarkitektur er essensen av menneskelig skala, hverdagslig opphold, psykologisk rammeverk og stemningsskapende rom.

La meg minne dere på verdien av å engasjere interiørarkitekten tidlig i prosjekteringen. Dette er et kvinnedominert yrke.

Det får meg til å lure på om vi ikke har kommet lenger i likestillingenskampen.

>

Den usynlige innvirkningen

Interiørarkitektur er en tverrfaglig praksis som kombinerer elementer fra arkitektur, miljøpsykologi, strukturer, atferd, farge og materialkunnskap. I motsetning til tradisjonell interiørdesign, som primært fokuserer på estetikk og valg av møbler, tar interiørarkitektur en helhetlig tilnærming som omfatter design, layout og funksjonalitet av livet vårt innendørs.

Målet er å skape harmoniske og pragmatiske miljøer som responderer på menneskelige behov, forbedrer opplevelser og fremmer trivsel.

Mens utsiden av et bygg ofte får mest oppmerksomhet, er det innendørs menneskene tilbringer mesteparten av tiden sin.

Interiørarkitektur former hjemmene våre, arbeidsplassene, offentlige bygninger og fritidsområder, og påvirker humør, atferd og produktivitet. Den bestemmer flyten av bevegelse i rom, fordelingen av naturlig lys, de akustiske egenskapene og til og med måten vi samhandler.

Interiørarkitektur en dyp innvirkning på våre daglige liv, selv om innflytelsen ofte blir oversett.

Kraften i romtransformasjon

Interiørarkitekter har en unik ferdighet som gjør at de kan transformere ordinære rom til ekstraordinære omgivelser, eller rett og slett få et rom til å fungere godt. Vi har en dyp forståelse for forholdet mellom form, funksjon og estetikk, noe som gjør at vi kan forestille oss rom som ikke eksisterer og utfordre med våre erfaringer.

Slik smelter våre konsepter sømløst med den overordnede arkitekturen.

Gjennom strategisk bruk av materialer, lys, farger og teksturer har interiørarkitekter makt til å forme vår oppfatning, fremkalle følelser og forbedre kvaliteten på opplevelsene våre. Et hovedfokus for interiørarkitektur er menneskesentrert design. Det innebærer en grundig analyse av menneskelig atferd, ergonomi og brukerbehov for å skape rom som fremmer komfort, effektivitet og velvære.

Interiørarkitekter vurderer faktorer som tilgjengelighet, bærekraft, akustikk og termisk komfort for å designe rom som ikke bare er visuelt tiltalende, men også praktiske og funksjonelle. Ved å prioritere den menneskelige opplevelsen har vi evnen til å forbedre livskvaliteten for enkeltpersoner i en rekke sammenhenger.

Samarbeid

Interiørarkitektur krever tett samarbeid med arkitekter, ingeniører, byggherrer og andre designere for å få prosjekter til å realiseres. Det er en integrert del av den større arkitektoniske prosessen, med interiørarkitekter som jobber sammen med sine kolleger for å sikre et sammenhengende designspråk som sømløst integrerer både det ytre og det indre rommet.

Denne samarbeidsinnsatsen krever en dyp forståelse av den arkitektoniske visjonen samtidig som funksjonaliteten og estetikken til interiøret opprettholdes.

Interiørarkitektur får kanskje ikke alltid samme grad av anerkjennelse som dens mer utad synlige motstykke, men dens innvirkning på hverdagen vår kan ikke overvurderes. Ved å skape harmoniske, funksjonelle og estetisk tiltalende miljøer former interiørarkitekter rommene der vi bor, jobber og leker.

Det er på tide at vi anerkjenner og setter pris på interiørarkitekturens kunstnerskap og ekspertise, og anerkjenner det som en viktig disiplin innenfor det bredere feltet design.

>
>
>