14. juni 2023
Arkitektur
PBE sier nei til høyhusforslag på Oslo S

Forslaget til et 135 meter høyt bygg på toppen av Oslo S vil være svært ødeleggende for Oslo, mener PBE.

Det foreslåtte høyhuset «Nordisk lys», tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter og C.F. Møller arkitekter, sett fra Christian Fredriks plass.

Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter/CFM (Illustrasjon)

Bane Nor Eiendoms foreslåtte høyhus på Oslo S avvises kontant av Plan- og bygningsetaten. PBE mener den foreslåtte plasseringen av høyhuset Nordisk lys er svært ødeleggende for Oslo, heter det i referatet fra et møte mellom PBE, Bane Nor og Byantikvaren.

Det foreslåtte høyhuset «Nordisk lys» er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter og C.F Møller Arkitekter, og er tenkt 36 etasjer og 135 meter høyt. Det er 10 meter høyere enn hva forslaget ny høyhusstrategi legger opp til. 

– Vi snakker om Norges største knutepunkt. Det er her vi må bygge høyt for at flest mulig skal kunne reise kollektivt, sa Bane Nors prosjektleder Ellen Haug til Aftenposten da forslaget ble presentert i februar. 

Men PBE og Byantikvaren er altså ikke overbevist. De påpeker at fortetting rundt Norges største knutepunkt vil kunne bidra til utslippsreduksjon på veien mot klimamålene, men at dette likevel ikke bør gå foran bevaring av Oslos landskap og identitet.

«Fortetting kan gjennomføres med mindre sårbar plassering for eksempel nord for sporområdet. Vi kan ikke ser at jernbanestasjonsfunksjonen er avhengig av et høyhus for å fungere», mener etaten, som konkluderer med at området sør for sporområdet ikke bør ha høyhus, ifølge møtereferatet.

Av Redaksjonen