09. februar 2024
Bransje
Omorganiserer PBE i Oslo

Færre avdelinger skal gi en mer effektiv etat, mener Plan- og bygningsetaten i Oslo, som nå lyser ut flere ny avdelingsdirektørstillinger.

Portrett av Siri Gauthun Kielland med undersiden av en bro i bakgrunnen. Foto.

PBE-direktør Siri Gauthun Kielland håper at omorganiseringen av etaten er i mål til 1. mars.

Foto: Tom A. Kolstad

Etter mye kritikk for treig saksbehandling og tungt byråkrati har Plan- og bygningsetaten i Oslo satt i gang et større organisasjonsutviklingsprosjekt, i tillegg til forbedringsarbeid på flere områder – et arbeid som allerede har gitt effekter, skal vi tro en ny pressemelding fra etaten.

– Da jeg startet som etatsdirektør så jeg raskt at det måtte tas organisatoriske grep for å møte stadig større og endrede krav til etaten. Vi måtte skape en mer effektiv organisasjon med bedre flyt i arbeidet, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i pressemeldingen.

Dette arbeidet har nå pågått en stund. Gjennom organisasjonsutviklingsprosessen har det blitt gjort betydelig endringer i hvordan de ulike fagområdene er organisert. Det vil gi større samordning, og en mer effektiv etat, mener etaten selv. Det som tidligere var fjorten avdelinger, har nå blitt seks. 

Nå søker etaten avdelingsdirektører for fire av de seks nye fagavdelingene.

– Hovedgrunnen til at vi lyser ut stillingene som avdelingsdirektører for de fire nye fagavdelingene – avdelingene for bystrategi, planer, bygge- og eiendomssaker og tilsyn og geodata – er omfanget av endring i oppgavesammensetningen både når det gjelder fag og ansvarsomfang, sier Kielland, som understreker at målet er å lande arbeidet med en ny organisering av etaten 1. mars.

Av Redaksjonen