31. mai 2023
Politikk
Mer penger til Plan- og bygningsetaten

Byrådet i Oslo foreslår å styrke Plan- og bygningsetaten (PBE) med 14,5 millioner kroner i revidert budsjett 2023.

7 etasjers firkantet bygg. Foto.

Plan- og bygningsetatens kontorer i Vahls gate på Tøyen i Oslo.

Foto: Hille Melbye Arkitekter

Da Oslo kommune innførte et åtte ukers amnesti fra den midlertidige byggestoppen i småhusområdene, økte antallet søknader til PBE voldsomt. På åtte uker mottok altså etaten like mange søknader om nye boliger som i hele 2021. 

– Plan- og bygningsetaten har over tid jobbet for å få ned saksbehandlingstiden på byggesaker og har oppnådd gode resultater, men vi i amnestiperioden økte saksmengden voldsomt og etaten må sette inn ekstra tiltak for å klare å behandle alle sakene. Nå må vi sørge for at etaten klarer å få ned saksbehandlingstiden igjen, sier byråd for byutvikling, Arild Hermstad, i en pressemelding.

Selv om det settes inn ressurser, så vil ikke det være nok. Gjennom nyansettelser, noe interne omdisponeringer og muligens bistand fra andre kommuner håper kommunen likevel å bøte på den lange søknadskøen.

– Vi skal gjøre vårt beste for å få ned saksbehandlingstiden så snart som mulig, og derfor er det svært viktig at vi styrker etaten nå, sier Hermstad. 

Av Redaksjonen