05. april 2024
Priser
Pressens hus premiert igjen

Torsdag ble bronseplaketten som markerer Sundts premie til Pressens hus avduket.

Fra venstre: Martin Dietrichson fra Kima arkitektur, Jonas Norsted fra Atelier Oslo, Per Brikt Olsen fra Fagpressen og Kenneth Harstad fra Aspelin Ramm.

Foto: Mona-Lisa Hyggen / Aspelin Ramm

Det ble annonsert allerede i høst, men torsdag var den offisielle tildelingen av Sundts premie 2020-21, eller Grosserer Harald Sundts legat til privatbygninger i Oslo, som er utmerkelsens fulle navn. Vinneren er allerede svært bejublede Pressens hus, tegnet av Atelier Oslo og Kima arkitektur.

Tildelingen inneholdt også avduking av bronseplaketten som pryder alle vinnerne av prisen.

Blant talerne under tildelingen hørte Per Brikt Olsen, daglig leder i Fagpressen, som er en av leietakerne i Pressens hus. Han sa blant annet at det er veldig morsomt å holde til i et hus som alle gjester skryter opp i skyene.

– Vi kan ikke mye om arkitektur, men prosessen har lært oss at samhandlingen vi har hatt med gårdeier Aspelin Ramm og Jonas Norsted i Atelier Oslo, allerede fra da Jonas viste oss en pappmodell av huset i 2018, har vært helt avgjørende. Vi visste at arkitektene hadde utviklet Sentralen, og vi opplevde at de fra første stund forstod hva vi hadde behov for, sa Olsen.

Pressens hus har også tidligere fått pris av Oslo arkitektforening, nemlig Oslo arkitektforenings egen arkitekturpris i 2022. Samme år vant prosjektet også Oslo bys arkitekturpris.

Sundts premie deles ut av Oslo arkitektforening, som oppnevner en sakkyndig komité for å finne en verdig vinner. Denne gangen bestod komiteen av arkitektene Tone Andreassen, Einar Hagem, Alessandra Kosberg og Erik Langdalen.

Dette var 50. gang Sundts premie ble delt ut. Første gang prisen ble delt ut var i 1908, da den nybarokke villaen Drammensveien 41, som ble tegnet av Ole Sverre som bolig for skipsreder Fred. Olsen d.e., ble premiert.

Av Redaksjonen