Breili anker ny dom

Rune Breili anker dommen på 90 dagers fengsel for brudd på plan- og bygningsloven. Dommen kan få konsekvenser for en hel yrkesgruppe, mener forsvarer.

Rune Breili anker dommen på 90 dagers fengsel for brudd på plan- og bygningsloven. Dommen kan få konsekvenser for en hel yrkesgruppe, mener forsvarer.

Agder Lagmansrett

I februar ble Rune Breili dømt til 90 dagers fengsel i Vestfold tingrett i Tønsberg. Nå anker arkitekten dommen.

Foto: Peter Fiskerstrand
>

I februar ble Tjøme-arkitekt Rune Breili dømt til 90 dagers fengsel for brudd på plan- og bygningsloven. Nå anker arkitekten dommen.

– Tingrettsdommen slår fast at all type arkitektvirksomhet, herunder tegning, kan være straffbar hvis tegningen strider mot lov, plangrunnlag eller en gitt tillatelse, sier advokat Tormod Tingstad, som forsvarer Breili sammen med advokat Thomas Skjelbred, til NRK.

>

– Konsekvenser for en hel yrkesgruppe

Dommen setter ansvarssystemet i plan- og bygningsloven til side, ifølge forsvareren.

Tingstad mener at enda en runde i rettsapparatet vil være en stor personlig belastning for arkitekten, men en ankesak er nødvendig for å få en rettslig avklaring av tingrettens lovforståelse.

– Dersom denne lovforståelsen opprettholdes av lagmannsretten, vil det få store konsekvenser for en hel yrkesgruppe, sier Tingstad til NRK. 

Bevisst og kalkulert, ifølge dommen

Dommen på tre måneders fengsel gjelder flere brudd på plan- og bygningsloven. «Retten bemerker at den har funnet Rune Breili skyldig i bevisst å ha ført kommunen bak lyset, ved å oppgi en rekke uriktige og villedende opplysninger. Det er dette som er sakens kjerne», heter det i dommen.

Breili har bevisst og kalkulert overtrådt sentrale bestemmelser, gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, heter det videre i dommen. Bevisene i saken taler for seg, og retten er ikke i tvil om at overtredelsene er å anse som vesentlige. Rune Breili er etter dette funnet skyldig i forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven i henhold til tiltalen. 

>
>
>