Multiconsult justerer: Samler arkitektselskapene i nytt segment

Kristin O. Augestad er utpekt som konserndirektør for det nye segmentet Arkitektur i Multiconsult.

Kristin O. Augestad er utpekt som konserndirektør for det nye segmentet Arkitektur i Multiconsult.

Kristin Augestad. Portrettfoto

Kristin O. Augestadskal lede Multiconsults nye satsning på arkitektur.

Foto: Thomas Haugersveen
>

Multiconsult har i senere tid investert i arkitekturselskapene LINK Arkitektur og A-Lab, og har, i følge en pressemelding, hatt en strategisk ambisjon om å ta nye markedsandeler og befeste posisjonen som den ledende aktøren innen integrerte rådgiver- og arkitekttjenester i Norge.

Nå samler konsulentselskapet sine arkitektselskaper i et nytt segment, med navnet Arkitektur. I segmentet vil LINK Arkitektur i Norge, Sverige, Danmark og A-Lab også inngå.

>

Ny direktør

Til å lede det nye segmentet er Kristin O. Augestad utnevnt som ny konserndirektør i Arkitektur. Augestad har vært del av konsernledelsen til Multiconsult siden 2019 og kommer fra rollen som konserndirektør Region Oslo.

– Jeg ønsker å bidra til at våre ulike kompetansemiljøer arbeider enda tettere sammen for å finne gode og helhetlige løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor. Vår sterke posisjon, tverrfaglige forståelse og faglige tyngde innen både arkitektur og ingeniørfag gjør at vi vil bli en sentral premissleverandør for fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, sier den nye konserndirektør Arkitektur i Multiconsult i pressemeldingen fra selskapet.

Multiconsults investeringer i arkitektur har bidratt til å komplementere Multiconsults tjenestetilbud innen bygg og eiendom, dekke hele verdikjeden og bli den ledende aktøren innen integrerte rådgiver- og arkitekturtjenester i Norge, skriver Multiconsult.

- I arbeidet med vår strategiske vekstambisjon arbeider vi kontinuerlig med å se på hvordan vi organiserer oss og hvordan vi setter sammen ledergrupper for å bidra til vi realiserer disse, uttaler Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Har du skiftet jobb? Ansatt en ny kollega? På bransjeflyttefot? Send oss gjerne en e-post om hva som rører seg i arkitektenes arbeidsliv: redaksjon@arkitektur.no.

>
>
>