Museum søker venner

Det gamle Arkitekturmuseet på Bankplassen kan kanskje åpne igjen neste år. – Vi ønsker utstillinger både på Bankplassen og Vestbanen, sier nyvalgt leder i museets venneforening, Atir Khan.

Det gamle Arkitekturmuseet på Bankplassen kan kanskje åpne igjen neste år. – Vi ønsker utstillinger både på Bankplassen og Vestbanen, sier nyvalgt leder i museets venneforening, Atir Khan.

Styrebilde foran Nasjonalmuseet

F.v.: Siri Jæger Brudvik, Martin Dietrichson, Atir Khan, Magne M. Wiggen og Caroline Støvring. Ingrid Dobloug Roede kunne ikke være til stede under fotograferingen.

Foto: Solveig Nygaard Langvad
>

– Med samlokaliseringen i det nye Nasjonalmuseet og midlertidig stenging av det gamle museet på Bankplassen, har venneforeningen måttet revurdere både sin eksistens og hvordan vi skal arbeide, sier arkitekt Atir Khan.

Han er nettopp valgt til leder av styret i Norsk Arkitekturmuseums Venner. Hele styret i venneforeningen ble skiftet ut før jul.

Det nye styret består foruten Khan av Siri Jæger Brudvik, Martin Dietrichson, Ingrid Dobloug Roede, Caroline Støvring og Magne M. Wiggen. Styret velges normalt for to år av gangen.

På grunn av covid og annet hadde det forhenværende styret sittet over tilmålt tid, og dermed var det på sin plass med full utskifting. Det nye styret ble enstemmig valgt. Neste uke avholder de sitt første årsmøte.

– Vi ønsker en likebehandling av arkitektur, design og kunst, og utstillinger som reflekterer arkitekturens egenart, bredde, historie og samfunnsaktualitet, forteller Khan.

>

Ruiner og setningsskader

Nasjonalmuseet – Arkitektur på Bankplassen i Oslo er for tiden stengt for rehabilitering. Bygget har vært stengt i ett års tid og arbeidet har blitt forsinket på grunn av omfattende setningsskader i den eldre delen og tidkrevende forsterkninger av fundamentene.

I mellomtiden har utstillingene «Drager og laft» og «Hånd og maskin», gått på det nye Nasjonalmuseet. Museumsbygget på Bankplassen skal også få en ny universelt utformet inngang.

– Vi er veldig opptatt av Bankplassen, og vi ønsker at det skal forbli et arkitekturmuseum. Vi vil styrke det som visningssted og arena for fagdebatt, sier Khan.

Arkitekturmuseet ble opprettet av Norske arkitekters landsforbund i 1975. Museet ble en egen stiftelse i 1997, og har vært en del av Nasjonalmuseet siden 2003. Nasjonalmuseet har siden opprettelsen hatt ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design.

Fra 2008 holdt museet til i lokalene på Bankplassen 3. Bygningen ble reist i 1830 som avdelingskontor for Norges Bank, tegnet av Christian Heinrich Grosch. Til åpningen i 2008 ble det også bygget en ny utstillingspaviljong, tegnet av Sverre Fehn.

Martin Dietrichson er partner i Kima og medlem i venneforeningens nye styre. Kima har hatt kontrakt med Statsbygg i mange år. Dette skyldes at flere av Sverre Fehns ansatte jobbet med Arkitekturmuseet fra begynnelse til ferdigstillelse, og at de siden startet KIMA Arkitektur, som av Statsbygg fikk i oppdrag å stå for videre oppfølgingsarbeider med museet.

– Underveis i rehabiliteringen har det også blitt gjort spennende funn. Det dukket opp noen ruiner fra 1600-tallet, og den prosessen tok litt tid. Men nå er kartleggingsarbeidet av ruinene ferdig og vi skal klare å være ferdige med rehabiliteringen til 2025. Da kan endelig Bankplassen åpne igjen, sier Dietrichson.

Foto av Nasjonalmuseet Arkitektur

Rehabiliteringen av Bankplassen har blitt forsinket flere ganger, men i mars neste år kan dørene endelig åpnes igjen.

Foto: Nasjonalmuseet/Ina Wesenberg

To visningssteder og satsing på samling

Styret i venneforeningen ønsker også å ha god dialog med kuratorene som jobber med arkitekturutstillingene, forteller Khan.

– Vi vil legge vekt på Bankplassen, men ønsker utstillinger på begge beliggenhetene. Vi vil jobbe for at samspillet mellom visningsstedene videreutvikles og aktiveres, sier han.

Under årsmøtet neste uke, vil Joakim Skajaa og Martin Braathen fra Arkitektur-teamet på Nasjonalmuseet presentere pågående og kommende utstillingsprosjekter ved museet.

Stiftelsen Arkitekturmuseet forvalter også eiendomsretten til den samlingen som var i Arkitekturmuseets eie da museet ble innlemmet i Nasjonalmuseet i 2003. Dette eierskapet gir stiftelsen rett til å oppnevne ett av medlemmene i Nasjonalmuseets styre.

– Museet har en ganske stor arkitektursamling. Vi vil bidra til å tilgjengeliggjøre kunnskap om den og vil se på muligheter for finansiell støtte til forskning og formidling på arkitektursamlingen, samt en videreutvikling av den, forteller Khan.

– Alle er velkommen

Norsk Arkitekturmuseums Venner ble stiftet i 1994 for å bidra til Arkitekturmuseets virksomhet. Foreningen har som formål gjennom medlemmenes egen innsats å bidra til Nasjonalmuseets virksomhet relatert til formidling av arkitektur. Medlemmene består (pr. 2019) av cirka 55 firmaer og drøye 100 privatpersoner.

– Vi håper å øke medlemsmassen. Alle som er interesserte i arkitektur og ønsker å bidra til sterk tilstedeværelse av arkitektur i Nasjonalmuseet, er velkomne til å melde seg inn. Årsmøtet er åpent for alle, og er en fin anledning til å bli bedre kjent med foreningen for nysgjerrige. Men kun medlemmer har stemmerett, forklarer Khan.

Årsmøtet i Norsk Arkitekturmuseums Venner finner sted i Stasjonsmesterboligen på Nasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 2, tirsdag 7. mai kl. 19.

>
>
>