PBE melder om nedgang i saksbehandlingstid

– I arbeidet med å få ned saksbehandlingstiden har jeg vært opptatt av at vår byggesaksbehandling oppfattes som forutsigbar, og at vi har god saksflyt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

– I arbeidet med å få ned saksbehandlingstiden har jeg vært opptatt av at vår byggesaksbehandling oppfattes som forutsigbar, og at vi har god saksflyt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Portrett av Siri Gauthun Kielland med undersiden av en bro i bakgrunnen. Foto.

Siri Gauthun Kielland er glad for at saksbehandlingstiden er på vei ned.

Foto: Tom A. Kolstad
>

Plan- og bygningsetaten i Oslo har de siste månedene høstet hard kritikk for lang saksbehandlingstid og blant annet å hale ut saksbehandlingen ved hjelp av oppkonstruerte innsigelser mot byggesøknader.

Arkitektstanden og resterende byggebransje har alle uttalt seg kritisk til unødig lang behandlingstid, en kritikk som også omhandler etatens tendens til å sende ut brev om ubetydelige mangler rett før fristen for å behandle ferdig saker går ut, og dermed tilbakestille saksbehandlingstiden uten å bryte loven.

Direktør for Plan- og bygningsetaten, Siri Kielland, har tidligere vedgått at mange av disse mangelbrevene kunne vært unngått, og har tatt til orde for en bedring av praksis og en tettere dialog med arkitektene. Hun viste blant annet til høyt arbeidspress og en, over tid, voldsom stigning i antall byggesøknader.

>

Melder om nedgang

I dag kom pressemeldingen fra kommunen, der de mener å øyne fruktene av de tiltakene som allerede ble satt i gang for tre år siden.

«I 2019 begynte pågangen av nye byggesaker å stige til et nivå som gjorde at Plan- og bygningsetaten fikk utfordringer med å håndtere den totale mengden av saker. Sakene ble liggende lenge i kø og vente på å bli behandlet. Det gjorde saksbehandlingen lite effektiv og tidsbruken økte. Derfor ble det startet et forbedringsprosjekt, og gjennom målrettet arbeid har etaten fått god kontroll og nå vises resultatene», skriver etaten i pressemeldingen.

Siden 2020 har utviklingen vært positiv, ifølge etaten: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har gått ned; tiden fra en søknad blir sendt inn til den er fordelt har gått ned; tiden det tar før en sak får sin første behandling, enten gjennom vedtak eller mangelbrev, har gått ned og andel saker behandlet innen frist er svært høy - den er nå på over 90 prosent, skriver kommunen.

– Vi er avhengig av tillit ute blant folk og da er god dialog avgjørende. Kortere saksbehandlingstid for byggesaker er et viktig grunnlag for bedre kommunikasjon med brukerne og for å bygge en større grad av tillit til oss, sier Kielland i meldingen.

Noen tall

Etaten melder også om et nystartet prosjekt der de, i samarbeid med bransjen, jobber for å få ned saksbehandlingstiden på reguleringsplaner.

Utvikling i saksbehandlingstid for byggesaker er ifølge PBEs tall:

Byggesakene får vedtak eller første mangelbrev tidligere enn før.
2020: 78 dager, 2023 pr april: 45 dager

Byggesakene blir raskere fordelt til saksbehandler enn tidligere.
2020: 67 dager, 2023 pr april: 25 dager

Flere byggesaker med 12-ukersfrist blir nå behandlet innenfor fristen.
2020: 76 % av byggesakene, 2023 pr april: 92% av byggesakene med 12-ukers frist

Byggesaker med 3-ukersfrist blir nå behandlet innfor fristen.
2020: 64% av byggesakene, 2023 pr april: 96% av byggesakene med 3-ukers frist

>
>
>