Planter flagget for tredje boligsektor

Tøyen Boligbyggelag aktiverer tomt i Gamlebyen. De er klar for første fase i å gjøre Konows gate 76 til et boligsosialt prosjekt. 

Tøyen Boligbyggelag aktiverer tomt i Gamlebyen. De er klar for første fase i å gjøre Konows gate 76 til et boligsosialt prosjekt. 

På denne kommunale tomten i Konows gate har Tøyen boligbyggelag og A-lab utført et mulighetsstudie for et pilotprosjekt for tredje boligsektor. Tomten ble regulert for bolig allerede på 1960-tallet. Nå kan den vise vei til en ny boligpolitikk. 

Foto: Tøyen Boligbyggelag
>

Søndag ettermiddag, den 11. juni, vil et lite tog av mennesker bevege seg fra Tøyen torg i Oslo til Konows gate 76 i Gamlebyen. Gjengen bak initiativet er Tøyen Boligbyggelag (TBBL), som jobber for å «utvikle inkluderende, ikke-kommersielle boligtilbud av høy kvalitet i bydel Gamle Oslo». 

Som en del av arbeidet har TBBL, A-lab, Dark, Asplan viak og Nedenfra gjennomført en omfattende kartlegging av pilotmuligheter for tredje boligsektor i Gamle Oslo.

I denne ble Konows gate 76 utvalgt til en mulighetsstudie. 

>

– Søndagens tog fra Tøyen til Konows gate er en del av vår tomteaktivering. Vi ønsker å invitere interesserte, naboer og aktivister til å samles på tomten. Her heiser vi flagget til TBBL, med en QR-kode for informasjon om prosjektet, og serverer mat og drikke fra nabolagets senegalesiske restaurant Njokobok, sier Sara Armento, arkitekt i A-lab og styremedlem i TTBL. 

Sara Armento, arkitekt i A-lab og styremedlem i Tøyen Boligbyggelag (TBBL). 

Foto: A-lab

Tomtemarkering som debattinnlegg

Konows gate er utvalgt blant annet fordi den er kommunalt eid og regulert for boliger. Boligbyggelaget kaller søndagens markering som fase 0. Den neste fasen etter dette vil være å bygge en paviljong, som senere skal være et nabolagshus på tomten. Deretter blir det bygging av hovedbygning, dersom regulering og finansiering tillater det og nok interessenter er påkoblet prosjektet. 

For Armento handler søndagens aktivering også om at TBBLs aktiviteter også er konkrete innspill i debatten om den tredje boligsektor. Hun viser da til vårens såkalte «Schnell-debatt», hvor boken til samfunnsgeograf Alf Jørgen Schnell, «På sporet av den tapte fremtid», har skapt mye nytt engasjement. 

– Vi står midt i en debatt om hvorvidt folk skal ha råd til å bo i byene våre eller ikke. Vi TBBL kjemper både for å øke mangfoldet i byen og samtidig aktiviserer de forlatte tomtene som finnes. Samtidig er vi midt i en boligkrise hvor hver kvadratmeter teller, sier Armento. 

– Hvorfor er du engasjert i dette? 

– Som arkitekt har jeg spesialisert meg på boliger og tenker at de skal løse et basisbehov for alle typer mennesker. Det har da blitt tydelig for meg at vi må se hvordan boligkvalitet, byutvikling og demokrati henger sammen. 

Rundt tjue tomter i Gamle Oslo ble kartlagt i forkant av utvelgelsen av Konows gate (nederst i høyre hjørne) som prøveprosjekt. 

Foto: TBBL (illustrasjon)

Ulike definisjon av tredje sektor

Målet i Konows gate 76 er å skape et selvbyggerprosjekt og regulere tomten til boligsosiale formål. De ønsker nå kontakt med alle som kan tenke seg å delta i en byggegruppe i tidligfase av prosjektet – og parallelt starte en dialog med Oslo kommune om fremtiden til tomten. 

Armento forklarer at én utfordring i debatten rundt tredje boligsektor handler om at man egentlig er uenig i hva begrepet «tredje boligsektor» betyr. 

– Når Oslo kommune snakker om tredje boligsektor handler det om å få til et overgangsnivå mellom kommunale boliger og det vanlige boligmarkedet. Målet deres er, slik TBBL tolker det, at alle skal inn på boligmarkedet. For oss i TBBL handler det om å tenke bredere. Vi ser tredje boligsektor i tillegg som et selvstendig alternativ for dem som ikke vil inn i en klassisk boligkarriere og er fornøyd med det hele livet. TBBL forstår tredje boligsektor som et tilbud i tillegg til flere og bedre kommunale boliger, og som en sektor som kan sameksistere med markedsstyrt boligsektor uten å være en trussel, forklarer Armento. 

Render av forslag til boliger

Illustrasjon av mulighetsstudien i Konows gate 76, laget av TBBL sammen med A-lab.

Foto: A-lab
>
>
>