Tre team innstilt til omstridt oppdrag

Team ledet av LPO, A-lab og Pir2 er innstilt som vinnere av parallelloppdrag ved den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo. Nå blir det utstilling og samskaping, lover aktørene.

Team ledet av LPO, A-lab og Pir2 er innstilt som vinnere av parallelloppdrag ved den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo. Nå blir det utstilling og samskaping, lover aktørene.

Tradisjonelt stort bygg med stor hage fremfor. Foto.

Veterinærhøgskolen i Oslo er for lengst fraflyttet. I høst fikk parallelloppdraget om tomtens fremtid gjennomgå av deler av norsk arkitektbransje. Til tross for bred boikott meldte 130 deltagere seg på oppdraget. 

Foto: Statsbygg
>

Oslobygg og Linstow eier hver sin del av tomten til den gamle Veterinærhøgskolen vest for Oslo sentrum. I høst lyste de to eiendomsaktørene ut et parallelloppdrag som skapte rabalder i arkitektbransjen.

Flere store og små kontorer boikottet parallelloppdraget, mens Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund gikk hardt ut mot lave honorarer og store krav til innlevert materiale.

Likevel kom det inn 28 tilbud, med til sammen 130 arkitektkontorer og konsulentselskaper involvert. Denne uken er det sendt ut meddelelsesbrev til alle som har sendt inn tilbud i konkurransen.

Samtidig er det klart at de tre beste tilbudene kom fra team ledet av LPO, A-lab og Pir2, og disse er nå blitt innstilt til å få oppdraget, forteller en pressemelding fra Linstow og Oslobygg.

>

Forsto oppdraget

Også i pressemeldingen kommenteres kritikken som kom fra en litt splittet bransje tidligere i høst.

– Dette parallelloppdraget har ført til en debatt om honorar og omfang. Vi ønsket oss en prosess med langt tidligere involvering av fagfolk og på et mer overordnet nivå enn det vi vanligvis har. Det var nok litt uvant for mange, men en stor del av tilbudene vi fikk viser likevel at mange har forstått hva vi ønsker å oppnå med parallelloppdraget, sier Kjersti Folvik, divisjonsdirektør for Porteføljeutvikling i Oslobygg.

Hun forklarer at de har vært ute etter helhetsgrep og åpne strategiske innspill til hvordan vi kan utvikle området best mulig.

– Det er det flere av tilbyderne som svarte meget godt på, mens andre beskriver leveranser og detaljeringsnivå tilhørende senere faser, fortsetter Folvik.

– En milepæl i arbeidet

Videre opplyses det om at evalueringen er gjort i tett samarbeid mellom Linstow og Oslobygg ut fra kriteriene «oppdragsforståelse» og «nøkkelpersoner og tilbudt team», hvor oppdragsforståelsen ble vektet med 70 prosent.

– Det var mange gode tilbud. Men det var god enighet om de tre beste tilbudene. Nå løper en 15 dager lang klagefrist før vi kan signere kontrakt for oppdragene. Dette er en stor milepæl i arbeidet vårt, og vi gleder oss til å se hva som kommer av leveranser, sier Terje Lorentzen, utviklingsdirektør i Linstow.

Kjersti Folvik, divisjonsdirektør for Porteføljeutvikling i Oslobygg og Terje Lorentzen, utviklingsdirektør i Linstow. 

Foto: Oslobygg KF
    Vinnerteamene
  • A-lab har med seg Fabel, Arcgency, Natural State, UiO/Include og Multiconsult.
  • LPO har med seg Reiulf Ramstad arkitekter, Grindaker, BARK rådgivning og WSP.
  • Pir2 har med seg Built, Local, Briq, Growlab Oslo, U.reist, Bærekraftig liv, Insam, SustEvo og Føreland rådgivning.

Utstilling til våren

I januar blir det oppstartsmøte med de tre teamene som får kontrakt. Utredningsfasen er beregnet til rundt fire måneder, og parallelloppdraget munner ut i en utstilling av de tre leveransene til våren med mulighet for medvirkning, samt en påfølgende samskapningsprosess med sentrale aktører.

– Da ønsker vi å diskutere løsningsforslag og mål for området sammen med andre premissgivere før den formelle planprosessen starter. Dette er en ny måte å planlegge på og vi er spente på om denne arbeidsformen kan tilrettelegge for enda mer spennende og innovativ byutvikling, sier Folvik og Lorentzen i kor.

>
>
>