Norwegian Wood Conference

Dato: 13.02.2009

The major international conference aimed to present the achievements of Norwegian Wood and to discuss these both in the context of international...

Main Conference

Dato: 17.03.2008

The theme for the main conference is Norwegian Wood and modern sustainable timber architecture. We aim to inspire, review, evaluate, discuss and...

Seminar: Use of timber

Dato: 30.04.2008

The seminar will discuss the range of challenges that the use of timber can present in large building projects. Through contributions from...

Seminar: Energi

Dato: 30.04.2008

Seminaret vil gi en presentasjon av utfordringer og energiløsninger i Norwegian Wood byggeprosjektene med særlig vekt på Egenes park og...

Seminar: Universell Utforming

Dato: 30.04.2008

Med utgangspunkt i Norwegian Wood byggeprosjektene vil vi se nærmere på universell utforming i boliger. Hva skal til for å oppnå gode...

Seminar: Developing the timber city

Dato: 30.04.2008

This seminar examines the patterns and characteristics of the west of Norway's historic timber buildings. Adaption to climate, building techniques...

Seminar: Miljøvennlig Materialbruk

Dato: 30.04.2008

En viktig del av arbeidet med miljøvennlig materialbruk i Norge i dag handler om å finne ut hva de enkelte byggematerialene faktisk inneholder....

Seminar: Kvalitetsprogram

Dato: 30.04.2008

Et kvalitetsprogram klargjør ambisjonsnivået for alle fag og faser i et byggeprosjekt. I seminaret formidles kunnskap om- og erfaringer fra bruk...

Om Brød & Miljø

Dato: 28.01.2009

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-,...

Ecobox aktivitet

Dato: 29.05.2013

Ecobox aktivitet

Dato: 17.01.2013

Ecobox aktivitet

Dato: 29.05.2013

Ecobox aktivitet

Dato: 16.01.2013

Gode universelt utformede bygg søke...

Dato: 15.11.2012

Kjenner du til bygg som viser gode universelt utformede løsninger som andre bør lære av? Isåfall bør du kontakte oss.

Bli ny samarbeidspartner i Brød & m...

Dato: 28.01.2020

Ved årsskiftet gikk Bygg21, som da hadde fullført sitt oppdrag, ut av samarbeidet etter tre år – og vi har rom for å ta inn en eller to nye...

Miljøvennlige boliger fra skogen

Dato: 22.10.2012

Prosjektet som er universelt utformet og bygget med utstrakt grad av tre. Bygningen var også Norges første offisielle passivhus etter godkjent...

"Mange gode grunner til å velge grø...

Dato: 01.10.2012

Leder i Ecobox, Michael Lommertz om klimatilpasning og grønne tak på Dagsavisen.no i dag

Norske arkitekters landsforbund eta...

Dato: 17.12.2012

Som et ledd i utviklingen av vårt forbund etablerer vi en egen fagavdeling med virkning fra 1. januar 2013. Vi ønsker med dette å tilby et enda...

Gikk du glipp av Brød & Miljø 4. se...

Dato: 01.09.2014

Høstens første Brød & Miljø ble arrangert i samarbeid med ZEB-konferansen. Solenergi var tema og det var fokus på Økern sykehjem som eksempel. Nå...

Se video-opptak fra Brød & Miljø fr...

Dato: 03.12.2013

Transformasjon og gjenbruk av eksisterende bygg var tema for årets siste Brød & Miljø-møte. Rådhuskvartalet i Kristiansand ble presentert....

Framtidens bygg

Dato: 11.07.2012

Framtidens bygg var en integrert del av programmet Framtidens byer og ble derfor avsluttet samtidig med Framtidens byer ved årsskiftet 2014/2015,...

Kvalitetskriterier

Dato: 11.07.2012

Framtidens bygg er et kvalitetsstempel. For å sikre høy kvalitet har det vært satt kvalitetskriterier til pilotprosjektene. Kriteriene er...

Prosjektrådgivning

Dato: 11.07.2012

Pilotprosjekter i Framtidens bygg har fått tilgang på gratis rådgivning og kompetanseheving. Målet for prosjektrådgivningen har vært å bidra til å...

Bli Pilotprosjekt

Dato: 24.08.2010

Det er en ambisjon om å realisere ett til to pilotprosjekter i hver av Framtidens byer. Både private og offentlige utbyggere inviteres til å...

Prosjektdokumenter

Dato: 11.11.2011

For å nå målsetningene i Framtidens bygg har det kontinuerlig vært utviklet verktøy som har blitt gjort tilgjengelig for pilotprosjektene på nett....

Verktøykasse

Dato: 19.12.2012

For å nå målsetningene i Framtidens bygg har det kontinuerlig vært utviklet verktøy som har blitt gjort tilgjengelig for pilotprosjektene på nett....

FoU prosjekter

Dato: 10.07.2008

Norwegian Wood byggeprosjektene skulle ligge i forkant av det konvensjonelle byggeriet. De involverte måtte være innovative og prosjektene skulle...

Ressurser og dokumentasjon

Dato: 27.06.2007

Her finner du informasjon om aktivitetene som foregikk i regi av Arena Norwegian Wood inkludert hjelpemidler, dokumentasjon, tidligfaserådgivning,...

Norwegian Woods kvalitetskriterier

Dato: 20.06.2007

Norwegian Wood stiller krav til arkitektonisk kvalitet, materialbruk, energi og universell utforming i alle prosjektene. Les mer om...