Basic CMYK

Rapport
Preikestolen fjellstue

Miljøvennlig og prisbelønnet turisthotell
Preikestolen fjellstue ligger ved den gamle preikestolhytta og er Stavanger Turistforenings nyeste miljøvennlige betjente hytte. Preikestolen drives sammen med den gamle hytta. Preikestolen fjellstue åpnet i november 2008.
Foto: Emile Ashley
Prosjektopplysninger
Adresse: Preikestolveien 521, Jørpeland
Lokalisering: Høllesli
Kommune: Strand
Prosjektperiode: 2005-2008
Ferdigstilt: 2008
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Hotell
Utmerkelser: Statens byggeskikkpris
Forbildeprogram: Norwegian Wood
Arkitekturguide: Arven etter Norwegian Wood
Byggherre: Stavanger Turistforening
Arkitekt: Helen & Hard AS
Prosjektledelse (PL): Bernt Krogh
Rådgivende: COWI AS (RIB) | Modalsli Prosjektering (RIV) | Ekrheim Elconsult AS (RIE) | Wörle Sparowitz Ingenieure (statikk) | SK Langeland (byggeleder grunn & betong)
Hovedentreprenør: Holz 100 Norge AS
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Fjellstua ligger ved utgangspunktet for turveien opp til Prekestolen, det karakteristiske fjellmassivet som krager ut over Lysefjorden. Anlegget inneholder en overnattingsdel med 28 rom, kafé, restaurant og konferansedel. Området har 130 000 besøkende i året og skal tilfredsstille mange ulike brukere og behov samtidig og på ulike årstider. For Turistforeningen har det allikevel vært viktig å tilstrebe enkelhet og nærkontakt med naturen og motvirke at anlegget får et «hotellpreg».

Landskap, konstruksjon og form: Eldre fjellgårder og tun som troner majestetisk i fjellsiden samtidig som de glir inn i det store landskapet, har vært et forbilde. Arbeidet har fulgt et todelt konsept: forholdet til landskapet, og konstruksjonens oppbygning og muligheter. Landskapsdrag og ulike terrengformasjoner er utgangspunkt for plassering og hovedutforming. Volumet er lagt rundt en fjellknaus, og høyder og takhellninger er avpasset og finavstemt mot steile fjellsider i nordøst og slakere åser i vest.

Økonomi og finansiering

Prosjektets totalkostnad var på ca. 26 MNOK eks. mva.
Merkostnader knyttet til energireduksjon er beregnet til 995 000 NOK eks. mva.

Prosjektet har mottatt støtte fra Enova på ca. 143 000 NOK. I tillegg er det gitt rådgivning innen temasene for Norwegian Woods kvalitetskriterier. Tilskudd til rådgivning innen energieffektivitet er gitt av Enova. resterende merkostnad skal dekkes inn med overskudd i driften av turisthytta, som forventes å bli en av de større turistattraksjonene i turistforeningens rutenett.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

1290 m2 (brutto)
Areal BTA 1290 m2

ENERGI

164 kWh/m2/år (netto). 111 kWh/m2/år (levert).
Netto energibehov: 164 kWh/m2/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 111 kWh/m2/år (NS3031)
Energikilder: Varmepumpe som tar varme fra nærliggede vann (vann-vann). Resterende varmebehov på kalde dager dekkes med vedovn («Hypokausten ovn»).

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 19 kWh/m2/år
Varmtvann: 30 kWh/m2/år
Viftedrift: 35 kWh/m2/år
Belysning: 37 kWh/m2/år
Teknisk utstyr: 6 kWh/m2/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 snittverdi
U-verdi gulv: 0,08 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,14 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,8 snittverdi

KOSTNADER OG STØTTE

26 millioner kroner (eks mva). 28 000 NOK / m2
Kvadratmeterpris: 26000000 kr/m2
Merkostnader energi: 771 kr/m2
Prosjektstøtte Enova: 143000 kr
Miljøtiltak

Konstruksjoner og materialbruk

lavemitterende materialer / fuktregulerende materialer / naturnære materialer / miljøvennlig overflatebehandling

Preikestolen fjellstue er bygget opp av massivtrekonstruksjon med gjennomgående skiver over to etasjer. Spesialbygde elementer med innebygde forsterkninger (stolper, dragere og skråstilte bord for avstiving). Yttervegger og tak i massivtre med utenpåliggende isolasjon og kledning.

Konstruksjonen består av Holz 100 prefabrikkerte massivtreelementer, som tilvirkes med treplugger, uten lim. Samvirket mellom trelagene, som ligger i ulike retninger i elementet, skjer kun gjennom pluggene. Systemets grenser er her tøyet til det ytterste både i en kompleks geometri og i spennvidder på opp til 7,5 meter. De statiske beregningene har vært svært omfattende og tok over et år.

Hovedbæresystemet består av tverrgående massivtreskiver med en akseavstand på 270 cm. Disse er bearbeidet gjennom forskyvninger, kutt og uthuling slik at hovedformen er tilpasset situasjonen og fellesarealene har fått mer sjenerøse romlige kvaliteter.

I soveromsdelen er det hengt dekker mellom skivene, som samtidig er doble her for å få en optimal lydisolering mellom rommene. I fellesarealene er skivene kuttet ut slik at det dannes sjenerøse rom med en særpreget geometri. Massivtreskivenes sjiktvise oppbygging av horisontale,vertikale og diagonale lag er vrengt, slik at de diagonale lagene som normalt ligger innerst, blir eksponert. Disse er montert på stedet, slik at de også binder sammen to elementer som er stablet over hverandre. Løsningen gir forsterkede statiske egenskaper, viktige romdannende elementer og en synliggjøring av massivtreelementenes oppbygning og konstruktive logikk.

Bygget er planlagt ut fra opplevelsessekvenser, der skivene skaper varierte romlige forløp og orientering mot ulike utsikter. Mot inngangssonen åpnes skivene som en vifte, bak resepsjonen rammer de inn utsikten mot en fjellknaus, i restauranten er de parallellforskjøvet slik at orientering av hovedsalen dreies mot kveldssolen, og langs hele hovedfasaden dannes nisjer for mer avskjermede sittegrupper hver med sin utsikt.

Materialbruken består av få og «rene» materialer med gjennomgående god materialkvalitet. Stor grad av ubehandlede overflater (redusert kjemikaliebruk). Dyblede (bøkedybler) massivtreelementer uten lim. Isolasjonsmateriale i resirkulert avispapir (celluloseisolasjon). Trefiberplater til vindtetting. «Fire seal» (metallskinner som ved oppheting stenger for luftgjennomgang) montert bak trefasade for å hindre brannspredning (derved unngås brannimpregnering av fasade). Ytterkledning i 100 % malmfuru behandlet med jernvitrol (påskynder gråningsprosessen). Skifer og heltre gulv. Våtromsgulv i ubehandlet betong. Vegger i baderom i glass og kjøkkenvegger i stål. Peiser pusset med kalk og hestemøkk. Svanemerkede vinduer. Syv produkter med miljødokumentasjon godkjent av Norwegian Wood.

Interiør
Det er inngått samarbeid med Ryfylkemuseet om å lage en integrert utstilling i fjellstua. Lokal byggeskikk og håndverkstradisjoner har derfor også vært utgangspunkt for utforming og valg av interiørelementer. Sponfletting anvendes på skapfronter og skillevegger mot restaurant, stråtapet i himling som del av lydabsorberende sjikt, stoler og benker lages av en tidligere skiprodusent, møbeltrekk er spesiallaget på lokalt veveri.

Energi

tett bygningskropp

Energimål: Klasse A. Kompakt bygningsform. Sørorienterte glassflater/vinduer. Godt isolert bygningskropp med få kuldebroer. Kombinasjon av passivhus- og lavenergivinduer. Klimaskjerm med lite luftlekkasjer. Balansert ventilasjon med en kombinasjon av roterende varmegjenvinner og plateveksler. Varmepumpe som tar varme fra nærliggede vann (vann-vann). Resterende varmebehov på kalde dager dekkes med vedovn («Hypokausten ovn»). U-verdier: Tak 0,12 W/ kvmK. Gulv 0,08 W/kvmK. Yttervegg 0,14 W/kvmK. Vinduer 1,0/0,8 W/kvmK.

Energiberegninger er foretatt av Modalsli Prosjektering AS ved Thor Einar Langeland med utgangspunkt i NS3031:2007. Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk, har på vegne av Norwegian Wood kvalitetssikret energiberegningene,

Stedstilpasning

klimatilpasning / landskapstilpasning

Takformen skal lede vinden over bygningen, og gir bygningen begrenset overflate i forhold til gulvarealet. Buktningene i bygningskroppen gir lune uterom ved ulike vindretninger, og anlegget skal inneholde ulike utendørs oppholdsrom med og uten overdekking. Det er blant annet utformet en voll med vegetasjon som gir lune uteområder i forbindelse med bygningen. Utemøbler og plattinger skal utføres i naturstein og tre. Det er bygges så få terrengemurer som mulig, for å beholde litt av områdets opprinnelige karakter.

Universell utforming

fremkommelighet / orienterbarhet

Adkomstveg tilrettelagt for bevegelseshemmede; steinsatt kant og belyst rekkverk som også fungerer som ledeelement for synshemmede. Ledelinje (lys mot mørk skifer) over adkomstplass mot inngangen og inne gjennom resepsjon mot heiser og soverom. Automatisk døråpner på hovedinngangsdør.

Hovedfunksjoner som resepsjon, kafé / restaurant / butikk / HC-wc ligger lett tilgjengelige i første etasje. Kafé / restaurant / resepsjon har lave disker tilpasset rullestolbrukere (90 cm høyde).

Taktilt kart med plan over bygget og skilter med blindeskrift ved inngang. Kontrast mellom gulv og vegger (skifer/tre) for god orientering. Innfelt belysning i taket følger gangretningen i korridorer. Dører i sterke kontrastfarger med ulik farge for hver etasje gir lett orientering. Fire gjesterom er dimensjonert for rullestolbrukere.

Tegninger
Publisert
Arkitektur N 07-2008
Arkitektur N 03-2009
Norwegian Wood slåss med fjernvarme (Arkitektnytt 05.09.07)
Kilder
Norwegian Wood - et laboratorium. Moderne arkitektur for fremtiden. (2008). Arkitektur N 3-2009 Preikestolen fjellstue - NTNU-oppgave - Stav, Bjarte (Jan 2011)
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Preikestolen fjellstue består av to fløyer avdelt av et tydelig inngangsparti.
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Bjarte Stav
Fjellstuen fortolker og underordner seg landskapet.
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Utenfor hytta er det anlagt gode sitteplasser.
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Bjarte Stav
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Kledning er av ubehandlet kjerneved av furu.
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
I soveromsdelen er det hengt dekker mellom skivene, som samtidig er doble her for å få en optimal lydisolering mellom rommene.
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Materialbruken består av få og «rene» materialer med gjennomgående god materialkvalitet. Stor grad av ubehandlede overflater (redusert kjemikaliebruk). Dyblede (bøkedybler) massivtreelementer uten lim.
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Hypokausten ovn
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Bygget er planlagt ut fra opplevelsessekvenser, der skivene skaper varierte romlige forløp og orientering mot ulike utsikter.
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Stoler og benker lages av en tidligere skiprodusent, møbeltrekk er spesiallaget på lokalt veveri.
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Hovedbæresystemet består av tverrgående massivtreskiver med en akseavstand på 270 cm. Disse er bearbeidet gjennom forskyvninger, kutt og uthuling slik at hovedformen er tilpasset situasjonen og fellesarealene har fått mer sjenerøse romlige kvaliteter.
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Arkitekt: Helen og Hard AS
Foto: Emile Ashley
Vegger i baderom i glass og kjøkkenvegger i stål. Våtromsgulv er i ubehandlet betong.
Arkitekt: Helen Og Hard AS
Foto: Grete Kvinnsland
Byggeplass med utsikt (03.06.08)
Arkitekt: Helen & Hard
Foto: Emile Ashley
under bygging
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Grete Kvinnesland
Montering av massivtreelementer (13.02.08).
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Robert Ekanger
Fra byggeplass (18.05.05).
Arkitekt: Helen & Hard
Foto: Grete Kvinnesland
Hytta under montering (03.06.08)
Arkitekt: Helen og Hard As
Foto: Grete Kvinnesland
Montering av elementer (03.06.08)
Arkitekt: Helen & Hard
Foto: Emile Ashley
Levering av massivtreelementer
Arkitekt: Helen & Hard AS
takdetalj
Arkitekt: Helen & Hard AS
takdetalj
Arkitekt: Helen & Hard AS
Detalj gulv/vegg
Arkitekt: Helen & Hard AS
detalj yttervegg
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Grete Kvinnesland
Interiør med eksponert tre (13.02.08).
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Grete Kvinnesland
Detalj: prefabrikert Holz 100 bygningselement (13.02.08)..
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Grete Kvinnesland
Montering av massivtre elementer (13.02.08)..
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Grete Kvinnesland
Montering av massivtre elementer (13.02.08)..
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Grete Kvinnesland
Montering av massivtre elementer (13.02.08)..
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Grete Kvinnesland
Montering av elementer (03.06.08).
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Helen & Hard AS
Bærende ribber fungerer som søyler i nederste etasje og romdelere i øverste etasje (modellfoto).
Ebergiforbruk
Netto energiforbruk
Oversikt: Netto energiforbruk i Norwegian Wood prosjektene.
Oversikt: Levert energi i Norwegian Wood prosjektene.
Oversikt: Levert vektet energi i Norwegian Wood prosjektene.
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Emile Ashley
Ledelinjer og kontrastfarger
Arkitekt: Helen & Hard AS
Foto: Emile Ashley
Ledelinjer og kontrastfarger