Flere søkemuligheter

Omsorgsboliger i rehabilitert vanntårn

  Sist oppdatert 03.11.2011

På et høydedrag like ved Porsgrunn sentrum ligger vanntårnet som ble bygd i 1938 og gikk ut av bruk i 1968. Tårnet er i dag restaurert med ny funksjon, og inneholder omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 1998
  • Arealforbruk: BRA/person = 1779,75 / 26,33 = 67,59 m2 / person
    23 beboere 6 ansatte på dagskiftet, 3 ansatte på kveldsskiftet, 1 ansatt på nattskiftet. I snitt er det 3,33 personer på jobb

Vanntårnet var og er et landemerke i Porsgrunn sentrum. Dette er nå understreket med en ekstra etasje, med utkragende tak og belysning oppunder takutstikket. Det er lagt stor vekt på fjernvirkningen i utformingen av bygget. Den runde formen gjorde at planen måtte se ut som en oppskåret kake, med seks leilighets-stykker i hver etasje. For å skaffe lys i midten til trappegangen og inngangspartiene til leilighetene, ble det valgt en lysgård med glasstak. På toppen av bygget er det felles takterasse med panoramautsikt over Porgrunn sentrum, Porsgrunnselva og landskapet rundt byen.

 

Tårnet har en diameter på 20,5 meter og er om lag 12 meter høyt. I den gamle venntanken ble det støpt 3 etasjeskiller. Skilleveggene mellom leilighetene er bærende betongvegger. Det nederste etasjeskillet dekker hele flaten på 314 kvm. Under dette ligger en avdeling for aldersdemente. Avdelingen er fysisk adskilt fra resten av bygget, og har seks boenheter, et romslig fellesareal og egen skjermet uteplass. Det er laget et tilbygg som omkranser 2/3 av denne etasjen. Tilbygget er kledd med sibirsk lerk, og møter terrenget - en naturtomt. De andre etasjene har et åpent rom i midten med overlys. Overlyset bringer dagslys til sentralrommet med adkomstbalkonger til leilighetene. Andre, tredje og fjerde etasje har fem boenheter hver, samt et fellesrom med balkong. Det er etablert en ny, femte etasje på toppen av det gamle vanntårnet. Her er det to større leiligheter, et teknisk rom og en stor felles takterrasse.

vanntårnet - reduksjon

Den eksisterende betongkonstruksjonen er beholdt. Den består av et skall som er 35cm tykt i bunnen og 18 cm tykt i toppen. Det opprinnelige taket, som bæres av fire betongsøyler, er også beholdt. Det er skåret ut hull for vinduer, og en åpning for overlys til sentralrommet. Skallet er etterisolert og forblendet med tegl.

vanntårnet - materialer

Det er etter ønske fra byggherren benyttet materialer som krever lite vedlikehold. Teglforblending, sink og sibirsk lerk er benyttet i fasade.

vanntårnet - universell

Prosjektet er lagt godt til rette for alle brukere både når det gjelde fremkommelighet, orientering og innemiljø. Arkitektkontoret har sammen med Porsgrunn kommune utarbeidet en tilgjengelighetsveiledning.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: BRA/person = 1779,75 / 26,33 = 67,59 m2 / person
23 beboere 6 ansatte på dagskiftet, 3 ansatte på kveldsskiftet, 1 ansatt på nattskiftet. I snitt er det 3,33 personer på jobb

ENERGI

Energiforbruk: Kjøpt energi 2003: 363000kWh
363000/1779,75 = 203,961 kWh/m2 pr.år
Energikilder: elektrisitet

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 13.315 kr/m2 (BTA),14.347 kr/m2 (BRA).

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: St.Hansåsen, Porsgrunn
Kommune: Porsgrunn
Prosjektperiode: 1998
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Omsorgsboliger

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: Tor Entreprenør AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Gunnar Dale; skriftlig medelelse