%2farealforbrukets-miljobelastninger-i-boliger%3fpid%3dNAL-EcoPublication-Picture%26r_n_d%3d349326_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Lukk

Arealforbrukets miljøbelastninger i boliger

Opsjoner for arealeffektivisering

Rapporten tar for seg sammenhengen mellom boligens areal- og energiforbruk. Arealveksten i boligsektoren har vært høy gjennom siste halvdel av 1900-tallet, betydelig høyere enn befolkningstilveksten. Bakenforliggende årsaker omfatter i første rekke velstandsøkning og stadig mindre husholdsstørrelser blant annet som følge av høyere levealder.

Sist oppdatert: 06.12.2010
Det er tilgjengelig tekniske og planmessige tiltaksmuligheter som forbedrer arealeffektiviteten i boliger uten å rennonsere på bostandard og komfortnivå.
Det finnes også modeller for bekreftelse av boligens arealeffektivitet og således muligheter for offentlige reguleringer av arealforbruket.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Statens Bygningstekniske Etat som delgrunnlag for pågående videreutvikling av regelverk for Miljø og Helse i byggeforskriftene.

Rapporten er utarbeidet ved Gaia Lista AS i perioden des. 2002 til mai 2003. Ansvarlig for gjennomføringen har vært sivilarkitekt Bjørn Berge. Sivilarkitekt Dag Roalkvam har sørget for kvalitetsikringen og Wenche Ellingsen har hjulpet til med illustrasjoner.
Vedlegg
Last ned

Informasjon

Utgiver
Statens bygningstekniske etat
År
2003