Flere søkemuligheter

Kunstnerhus i Fartein Valens landskap

  Sist oppdatert 19.04.2013

Kunstnarhuset er inititert av Sveio kommune i samarbeid med Fartein Valen stiftelsen, eier av Valenheimen og Strategiutvalget for Fartein Valen-arbeidet. Forprosjektet er ferdisgstilt i 2008. Finansiering utredes.

Korte fakta

  • Arealforbruk: ca. 920 kvm brutto

Kunstnerhuset Valenheimen skal gi etablerte komponister fra hele verden mulighet til å komme til Valevåg for å bo og arbeide der i kortere eller lengre perioder.
Det er i dag et stort behov for avlastning av selve Valenheimen. Særlig viktig er det å finne bedre fasiliteter for konserter, men også for annen virksomhet som seminarer, workshops, utstillinger, overnatting med mer. Kunstnerhuset er utformet med tanke på dette. Senteret inneholder en konsertsal for kammermusikk med plass til 150 personer. I tillegg skal det romme «kunstnerboliger»: fire gjestehybler samt et fellesrom.
Fartein Valen og hans musikk har vært karakterisert ved uvanlig mange motsetningspar:
det kosmopolitiske versus det stedbudne, det eksotiske versus det nære, det beskjedne versus det sterke og tydelige. Vi ønsker at prosjektets arkitektur skal formidle noe av dette. Det skal formidle «det fremmede» samtidig som det skal «høre hjemme». Det skal representere det «irriterende» og uventede, det nye, det sterke, samtidig som det skal vise en ydmykhet
overfor stedet og naturen.
Tomten ligger langs veien i en forsenkning, i en egen, grønn verden, mens Valenheimen ligger på en kolle der man ser ut over fjorden og landskapet.
Salen danner et plassrom sammen med kunstnerboligene, Valens hage, som gir adkomst til konsertsalen og er utescene og oppholdsplass for hyblene. I muren finnes nisjer med informasjon om Fartein Valen. I hagen er det plantet roser og andre eksotiske vekster som gir en litt fremmed stemning.
Salen tenkes kledd med lokal skifer. Konstruksjon og interiør er i tre. Kunstnerboligene er også bygd i tre, og kledd med trespon.


VALEN-FORPROSJEKT_Page_01 VALEN-FORPROSJEKT_Page_06 VALEN-FORPROSJEKT_Page_07 VAL-FOR-05.ai

Konstruksjon og materialbruk

Treteknikk:
Vegger og tak i massivtre med utenpåliggende isolasjon. Etasjeskillere i massivtre. Søyle og dragerkonstruksjon i limtre som supplement i konsertsal. Akustiske elementer (diffusorer) i heltre i ulike dimensjoner i konsertsalen.

Miljøvennlige materialer:
Stedegne, kortreiste materialer. Hybelbygget kles med ubehandlet trespon og konsertsalbygget med lokal skifer. Isolasjonsmateriale i hamp.


Energi

Energieffektivitet:
Energimål: Klasse A for hybler, klasse B for konsertsal.

Kompakte bygningsvolumer og en lun beliggenhet. Hyblene er planlagt bygget som passivhus med superisolert bygningskropp, minimerte luftlekkasjer, og balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning.

Konsertsalen er planlagt bygget med hybrid ventilasjon med kulvert og varmegjenvinning. Ventilasjonskonseptet i konsertsalen
utnytter den relativt store takhøyden for å oppnå god luftkvalitet med relativt begrensede luftmengder.

Lokal, fornybar energi (type ikke avklart).

nivå2-Netto energibehov

Universell utforming

Kjørbar gangvei fram til hovedinngang og trinnfri og romslig adkomst. Naturlige ledelinjer gjennom ulike belegg og beplantning samt skilting gir god orientering. En av gjestehyblene samt fellesrommet
er tilpasset bevegelseshemmede. Miljøvennlig materialbruk og god ventilasjon gir gode forhold for miljøhemmede (astmatikere og allergikere).

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: ca. 920 kvm brutto

ENERGI

Energiforbruk: Planlagt energimål: Klasse A for hybler, klasse B for konsertsal.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Valevåg, Sveio
Sted/bydel: Sveio kommune
Kommune: Sveio
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Sveio Kommune
Prosjektledelse (PL): Ole Jørgen Furdal, Sveio kommune
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Norwegian Wood - et laboratorium. Miljøvennlig arkitektur for fremtiden (2008).

VEDLEGG