%2fisolasjonsmaterialer-av-trevirke%3fpid%3dNAL-EcoPublication-Picture%26r_n_d%3d349326_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Lukk

ISOLASJONSMATERIALER AV TREVIRKE

LØSFYLL, MATTER & PLATER

I prosjektet undersøkes de ulike trebaserte isolasjonsmaterialene som i senere år har fått betydelig gjennomslag på kontinentet. Det dreier seg om løsfyll, matter og plater basert på rent trevirke i form av høvelspon eller defibrert tremasse. Spørsmålet er om disse produktene holder mål når det gjelder tekniske og miljømessige egenskaper.

Sist oppdatert: 06.12.2010

Rapporten legges fram som en generell orientering til byggebransjen der miljøeffektivitet nå i stadig større grad etterspørres. Som mer spesifikke målgrupper vil i første rekke potensielle produsenter og importører i Norge og Norden, eventuelt også typehusindustrien, være aktuelle. Det er videre antatt at rapporten vil kunne danne grunnlag for forsiktig utprøving av produktene i norske prosjekter.

Vedlegg
Last ned

Informasjon

Forfatter
Gaia Lista AS v/ Bjørn Berge
Utgiver
Innovasjon Norge
Gaia Lista AS
År
2007