%2fklimaregnskap-for-bygninger%3fpid%3dNAL-EcoPublication-Picture%26r_n_d%3d349326_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Lukk

Klimaregnskap for bygninger

Arbeidsnotat med forslag til metode, NABU/Bjørn Berge

En betydelig andel av de globale klimagass-utslippene har utgangspunkt i bygninger og byggebransje. Ved bevisst planlegging kan disse belastningene reduseres. Men pr. idag mangler arkitektene relevante hjelpemidler i prosjekteringsfasen.

Sist oppdatert: 06.12.2010

Å kalkulere klimabelastningene fra en bebyggelse byr på høy kompleksitet. Utlippene av klimagasser avhenger av materialbruk, transportveier og fordeling på energikilder i produksjons- og driftsfase. I tillegg er en bygning forsynt med egenskaper som modulerer belastningen, som karbonbinding, gjenbruks- og brennverdi.

I arbeidsrapporten gjennomgås de ulike aspektene ved en bygnings klimabelastning og det forslås en metodikk for et helhetlig klimaregnskap.

Metodikken utprøves i to bolig-eksempler og resultatene drøftes.
Vedlegg
Last ned

Informasjon

Utgiver
NAL|Ecobox (tidl. NABU)
År
2002