Sundts Premie til Lund Hagem Arkitekter AS

Sist oppdatert 13.12.2012

OAF har tildelt Grosserer Harald Sundts Premie for perioden 2003 - 2004 til prosjektet Marienlyst Park, tegnet av Lund Hagem AS. Prisen gis til "en i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning oppført på Oslo bys grunn".

Komiteens beskrivelse og uttalelse:

Utgangspunkt
Marinlyst Park er et boligprosjekt som består av 5 blokker på 8 etasjer med til sammen 255 leiligheter ferdigstilt i perioden 2003 - 2004. Prosjektet ligger på Majorstuen ved hjørnet Suhmsgate / Gydas vei. Byggherre for prosjektet er Gydas vei DA som er eid av OBOS, Peab og NRK.

Prosjektet er et resultat av en arkitektkonkurranse vunnet av Lund Hagem Arkitekter i år 2000. 

En forutsetning i konkurransen og reguleringsbestemmelsene var at man skulle videreføre karakteren i den eksisterende lamellbebyggelsen fra 1930-tallet som er typisk for området.

Situasjon
Prosjektet ligger i forlengelsen av et allerede etablert bomiljø langs Kirkeveien. Den eksisterende lamellbebyggelsen danner rammene for prosjektet og fastsetter både avstanden mellom, bredden og høyden på den nye bebyggelsen.

Prosjektet har en klar orientering med adkomst fra nordøst og private hager, balkonger, altaner og vinterhager mot sydvest. Adkomstsiden har en toetasjes inntrekning slik at adkomstpartiene gis en beskyttet sone og mulighet for to-etasjes lysinnslipp i inngangspartiet. Trappeoppgangene er gjennomgående og har direkte utgang både til hage og adkomst- / gateside. Felles hage mellom blokkene er opparbeidet med ulike materialer og vegetasjon for opphold, lek, sykkelparkering og søppelhåndtering.

Planløsning
Prosjektet har en stor variasjon av leilighetstyper. De åtte etasjes bygningskroppene er delt inn i nedre, midtre og øvre leiligheter. Inndelingen gir et system som kan romme det store spekteret av ulike leilighetstyper. Leiligheter over to plan i de nedre og deler av de midtre og øvre gir et økt tilbud og gir volumoppbygningen en større variasjon. Prosjektet blander også ulike leilighetstypologier ved å introdusere en rekkhustype betegnet som townhouse på nedre plan og en atriumstype på øvre plan i tillegg til mer tradisjonelle leilighetstypologier. 

Planløsningen av leilighetene legger vekt på lys, luft, god sirkulasjon, siktlinjer med gjennomlys og sol til alle leilighetene. Leilighetene har en romslig takhøyde på ca 2,65 meter.

Utkragningen mot nordøst gir mulighet for flere soverom og maksimal utnyttelse av fasadelengde innenfor de respektive leiligheter. Kombinasjonen av hager, balkonger, altaner og vinterhager mot sydvest gir alle leilighetene attraktive private utearealer.

Utforming/materialer
Intensjonen ved utformingen av de fem nye blokkene var å videreutvikle kvaliteten i den eksisterende lamellbebyggelsen. Identiteten er videreført i fasader med rene flater, enkel materialbruk og med sammenhengende horisontale balkongbrystninger.

De store utkragningene gir prosjektet en stramhet og spesiell karakter. Renheten i volumoppbygningen gir en dramatikk og eleganse og får det relativt brede bygningsvolumet til å virke smalere. Artikulering av gavlveggene er tilpasset de ulike leilighetene og understreker ytterligere oppelingen i hovedvolumet og de utkragede partier.

Grunnlag for tildeling av prisen
Komiteen har lagt vekt på at prosjektet viser en nytolkning av lamellen, introduserer en bred sammensetning av leilighetstyper, har et gjennomtenkt uttrykk med bevisst materialvalg og at leilighetene har gjennomgående gode romlige kvaliteter med enkle detaljer, gjennomlys og helhetlig preg.

Som totalentreprise har arkitekten klart å gi prosjektet en høy arkitektonisk verdi, holdt på viktige bærende ideer fra konkurranseprosjektet og tilført byen nye leiligheter av høy arkitektonisk kvalitet. Arkitekten har klart å oppnå et samspillet med den karakteristiske bebyggelsen fra 1930-tallet samtidig som en modernitet er innført.

Avslutning
Lund Hagem Arkitekter er tidligere tildelt Sundts premie for perioden 1997 - 1998, da med Villa Furulund i Furulundsveien. Lund Hagem Arkitekter tildeles med dette prisen for andre gang. Boligprosjektet Marinlyst Park er verdt en slik påskjønnelse og viser at Lund Hagem behersker både mindre og mer komplekse arkitektoniske utfordringer og har evnen til en helhetlig gjennomføring av sine ideer.

Komiteens arbeid:
Prisen skal tildeles en i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning der er oppført på Oslo bys grunn (innenfor den i bygningsloven fastsatte bygrense) etter originaltegninger av norske arkitekter og fullført i løpet av de to foregående kalenderår.

Komiteens arbeid har bestått av en gjennomgang av aktuelle kandidater for prisen ved privatbygninger som er oppført på Oslo bys grunn og ferdigstilt i perioden 2003 - 2004. De vurderte kandidatene for prisen er dels innkomne forslag gjennom annonse i Arkitektnytt og dels etter komiteens egne undersøkelser. Etter komiteens befaring og vurdering av aktuelle kandidater i løpet av høsten 2005 pekte boligprosjektet Marinlys Park, tegnet av Lund Hagem Arkitekter, seg ut som den enstemmige kandidaten for tildeling av prisen for perioden 2003 - 2004.

Vi gratulerer Lund Hagem Arkitekter med prisen og ønsker lykke til i det videre arbeidet.

se også artikkel på www.arkitektnytt.no