%2ftemarapport-universell-utforming%3fpid%3dNAL-EcoPublication-Picture%26r_n_d%3d337785_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Lukk

Temarapport: Universell utforming

Begrepsavklaring

Rapporten utgitt av Miljøverndepartementet som definerer og utdyper begrepet universell utforming. (5MB)

Sist oppdatert: 06.12.2010
Universell utforming har fått stor utbredelse og anvendelse både i politiske dokumenter,
regelverk og faglige retningslinjer. Begrepet har hatt en positiv betydning for forståelsen av
god funksjonalitet for alle som en samfunnskvalitet og for likestilling og god tilgjengelighet
for personer med nedsatt funksjonsevne.
Men det har manglet en konkretisering og klargjøring av innholdet i universell utforming i
flere sammenhenger. Denne rapporten definerer og utdyper universell utforming. Hensikten
er å etablere en felles forståelse av begrepet i Norge for bruk i offentlige dokumenter, faglig
utvikling og informasjon.
Vedlegg
Last ned

Informasjon

Redaktør
Miljøverndepartementet
Forfatter
Miljøverndepartementet og Deltasenteret i Sosial- og helsedirektoratet.
Utgiver
Miljøverndepartementet
Språk
Norsk
År
2007