%2fkvalitetsprogram-for-stavanger-stadion%3fpid%3dNAL-EcoPublication-Picture%26r_n_d%3d290551_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Lukk

Kvalitetsprogram for Stavanger Stadion

Med støtte fra Husbanken har Stavanger kommune utarbeidet kvalitetsprogram for bygging av boliger på Stavanger stadion.

Sist oppdatert: 06.12.2010
Arbeidet med kvalitetsprogrammet vil ha to hovedmål:

1. Det skal sikres best mulig kvalitet for de nye boligområdene på Stavanger stadion.
Kvalitetsprogrammet skal angi kvalitetskrav for hver enkelt bolig på Stavanger stadion og for områdene mellom boligbyggene.

2. Økt kvalitet i boligtilbudet må sikres gjennom et langsiktig oppgraderings-arbeid.
Vedlegg
Last ned

Informasjon

År
2007