Flere søkemuligheter

Massivpassiv - Oslos første passivhus

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 15.01.2015

Eneboligen i Ladeveien er Oslos første passivhus. Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle et helhetlig, energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre som byggemetode. Det har vært en utfordring å møte den nye standarden for passivhus, men prosjektet viser at dette er fullt mulig også for relativt små eneboliger.

Korte fakta

  • Arkitekt: RATIO Arkitekter AS | Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL
  • Prosjektperiode: 2008 - 2009
  • Arealforbruk: 37 m2 (BRA) / person (totalt 186m2)

  • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Boligen er oppført på en relativt liten (500m2) tomt på Skøyen i Oslo. Hovedhus, carport og uthus er organisert rundt et avgrenset uterom/tun.

Passiv energidesign handler om å starte i riktig ende. Det er lagt vekt på arealeffektive løsninger og bruk av et enkelt og relativt kompakt bygningsvolum. Glassarealene er optimalisert med hensyn til størrelse og orientering, og bygningen har fått en svært godt isolert klimkaskjerm med minimale luftlekkasjer. De tekniske løsningene omfatter balansert ventilasjon med varmegjenvinning, solfangere (vacuum) for produksjon av varmtvann og oppvarming. Det benyttes energieffektivt lys og utstyr med enkel behovsstyring. Passivhuset på Skøyen vil klare seg med kun 25% av energien i forhold til en normal bolig.

Boligen er oppført i massivtre. Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle et helhetlig, energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre som byggemetode. I urbane situasjoner er arealeffektive ytterveggskonstruksjoner avgjørende for økonomien i byggeprosjekter. En av utfordringene i prosjektet har ligget i å utvikle en løsning hvor massivtre rendyrkes som konstruktivt element (tynnest mulig bærende skiver) og kombineres med et isolasjonssjikt fritt for kuldebroer, for på denne måten å oppnå både kostnads-, areal- og energieffektive løsninger.

Prosjektet har vært støttet av Innovasjon Norge, Enøketaten i Oslo, Husbanken og Enova. Prosjekteringen har foregått i nært samarbeid med SINTEF Byggforsk og arbeidet har vært knyttet til det på gående Robust-prosjektet.

sitplan_tekst oppriss omgivelser_tekst plan_1.etg_tekst plan_2.etg_tekst snitt A-A_tekst

Energi

Passive tiltak
Boligen er gitt en enkel og relavtivt kompakt bygningsform, i tråd med prinsipper for passiv energidesign. Sammenlignet med en kvadratisk grunnplan er den rektangulære formen ikke helt optimal, sett fra et energiperspektiv. Den rektangulære hovedformen er imidlertid et kompromiss, hvor ønsket om å frigi mest mulig av det begrensede tomtearealet mot sør og lukke tomten mot nord også har vært viktig.

Vindusflatene er optimalisert med hensyn til størrelse og orientering, ut fra de føringer som energibudsjettet har gitt. Det er søkt å få til størst mulig åpenhet, solinnstråling og gode dagslysforhold med et tross alt begrenset vindusareal (23% av BRA).

Bygningen er meget godt isolert og kuldebroer og luftlekkasjer er søkt redusert til et minimum. Den innvendige massivtrekonstruksjonen er pakket inn i en kombinert vindtette- og dambremseduk, og deretter et tykt isolasjonssjikt bestående av hard (tak) og halvhard (vegger) mineralullisolasjon (350mm i vegger og 380mm i tak). Isolasjon og duk er klemt på plass med skruer og lekter. Det er ingen stendere i isolasjonssjiktet og eneste kuldebroer er de gjennomgående skruene. Duken er tapet i alle skjøter.

Grunnmur består av ringmurselementer med et ekstra ytre isolasjonssjikt (totalt 35 cm utenfor ringmur). Gulv mot grunnen er isolert med 40 cm isolasjon under betongplate. Over betongplaten er fuktsperre og lufttetthet sikret av en (asfalt) sveisemembran.  Det er lagt særlig vekt på å få til en god og lufttett løsning ved overgangen grunnmur-vegg. Her er benyttet en svillemembran med oppkant som overlapper med tettsjikt på vegg. Det er også benyttet et dobbelt sett grunnmurssvill. Den underste for å klemme svillemembran mot sveisemembran. Den andre for å avrette underlaget for massivtreelementene. Alle gjennomføringer er tettet med mansjetter.

Vinduene har meget lav U-verdi, består av tre lags glass med argongass og har splittede karmer med isolasjon. De er satt inn i vinduskasser som er montert på utsiden av massivtreet.  Tetteduk er ført over disse og tapet og klemt mot vinduskarm. Isolasjon er ført delvis over karm.

U-verdier:
Yttervegg: 0,09 W/(m2 K)
Gulv på grunn: 0,07 W/(m2 K)
Tak: 0,08 W/(m2 K)
Dører og vinduer: 0,63 W/(m2 K) (snitt)

Lekkasjetall
Det er gjennomført trykktesting av boligen med meget godt resultat; Lekkasjetall 0,3 (n50) [1/h].

Aktive tiltak
Boligen har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (plategjenvinner, virkningsgrad 79%, SFP faktor 0,86 kW/m3/s). Det er installert inne-utebryter på ventilasjonsanlegget som nedjusterer luftskiftet når boligen er tom.

Vakumsolfangere (5m2) på taket gir bidrag til varmtvann og romoppvarming. Solfangeren kobles til en varmtvannsbeholder på 300 liter som leverer tappevann, og noe romoppvarming via vannbåren gulvvarme på bad og gang. Når solen ikke alene klarer å generere nok varmtvann, vil et elektrisk varmeelement i varmtvannstanken dekke det resterende behovet.  Solfangere vil dekke hele boligens varmtvannsbehov i fire av årets måneder. På årsbasis dekker solfangere ca 55% av tappevann og 15-20% av boligens oppvarmingsbehov.

På ekstra kalde dager vil to bioetanolovner levere supplerende romoppvarming.

Boligen er utstyrt med energieffektiv belysning (sparepærer) og meget energieffektive hvitevarer A .

energiprinsipp_tekst IMG_1431 Ladeveien 20 470 Passivhus.Skøyen.04  foto Jiri Havran

Konstruksjon og materialbruk

Massivtreelementene er produsert i hall, og hele byggeprosessen fram til bygget er tett har foregått under telt. På denne måten unngås fukt i konstruksjonene. Prefabrikasjon reduserer også byggavfallsmengdene.

Konstruksjonen er diffusjonsåpen, med en dampbrems mellom massivtresjiktet og isolasjonssjiktet.

En hvitpigmentert linolje er påført massivtreelementene for å gi lyse innvendige overflater. Linoljen vil bevare massivtreets lavemitterende egenskaper og noe av dets naturlige fuktregulerende egenskaper. Utvendig ytterveggskledning er av malmfuru, som skal stå ubehandlet og bli naturlig grå.

Innvendige overflater på gulv og vegger er i heltre. Kjøkkeninnredning er svanemerket.

Balansert ventilasjon med rensing av luften sikrer godt innemiljø.

IMG_2991foto Stein Stoknes horisontal_detalj_tekst vertikal_detalj_TEKST DSC_3910 DSC_3930 DSC_3932 IMG_1282 IMG_1289 IMG_1404 IMG_4475 IMG_4479 IMG_4508 IMG_0088 IMG_0150 IMG_0383 IMG_0493 IMG_0510 IMG_0506 IMG_0979 IMG_0542 IMG_0570 IMG_0572 IMG_0583 IMG_0916 IMG_1016 IMG_1051

Universell utforming

Hovedboligen er utformet i tråd med livsløpsstandard.  Både bad og soverom finnes på grunnplan. Kjøkken og bad kan relativt enkelt endres til å passe rullestolbruker. I boligen er det valgt terskelfrie løsninger, adkomst sikres fra utsiden ved hjelp av rampe.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 37 m2 (BRA) / person (totalt 186m2)

Bruksareal (BRA): 186 m²
Oppvarmet bruksareal: 186 m²

ENERGI

Energiforbruk: Totalt energibehov 76 kWh/m2år; solvarme 17 kWh/m2år; levert energi 60 kWh/m2år (elektrisitet); oppvarmingsbehov 14,7 kWh/m2år
Energikilder: Vakumsolfanger, elektrisitet.
Beregnet netto energibehov:
76 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
60 kWh/m²/år (NS3700/3701)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Endelig regnskap foreligger ikke ennå. Estimerte kostnader for boligen eks. carport og uthus:
19.000 kr/m2 (BRA) (eks. mva)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Ladeveien 20
Sted/bydel: Skøyen, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2008 - 2009
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forskriftsnivå: TEK-97
Bygningskategori (TEK): Småhus
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stein Stoknes
Arkitekt: RATIO Arkitekter AS | Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL
Prosjektledelse (PL): Stein Stoknes
Spesialrådgiver energi: SINTEF Byggforsk
Rådgivere: Nils Ivar Bovim, Brucon v/Ottar langehaug
Hovedentreprenør: Jo Toftdal (byggmester)
Underentreprenører: Norsk Massivtre AS, Rockwool, Isola, Jackon, Hüssler/H-produkter, REC Indovent, Effecta, SFS intec AS, Materialbanken (Malmfuru), BSH Husholdningsapparater AS (hvitevarer), Iguzzini (lys), Svenneby sag og høvleri (gulv)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.