%2fklimatrappen%3fpid%3dNAL-EcoPublication-Picture%26r_n_d%3d349326_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Lukk

Klimatrappen

Et notat om prinsipper for klimaeffektiv materialbruk i FutureBuilt

I globalt perspektiv bidrar byggesektoren med ca. 35% av menneskehetens utslipp av klimagasser. Klimagassutslippene fra bygningssektoren omfatter i første rekke utslipp knyttet til den driftsmessige energibruken i huset dernest til utslipp fra produksjon og transport av materialer og konstruksjoner.

Sist oppdatert: 06.12.2010
I det følgende vil aktuelle tiltak som angår materialbruken i dette regnskapet gjennomgås.
Gjennomgåelsen er organisert som en trappevandring i 4 trinn der trinn 1 er materialvalg, trinn 2 er
materialøkonomisering. Der trinn 3 tar for seg viktige interaksjoner mellom materialbruken og energiforbruket i huset. Og til slutt trinn 4 som omhandler noen direkte vekslinger mot globalklimaet.
Her ligger det nemlig potensielt store klimagevinster.
Vedlegg
Last ned

Informasjon

Forfatter
Bjørn Berge, Gaia Lista
Språk
Norsk
År
2010