Flere søkemuligheter

Groruddalsatsingen - Områdeløft, Bydel Alna

  Sist oppdatert 07.05.2013

Friområdet som omfattes av Verdensparken på Furuset mangler attraksjoner og innhold, og er i dag svært lite brukt. Med bakgrunn i forundersøkelser og medvirkningsprosesser har imidlertid Bydel Alna vurdert området til å ha et stort utviklingspotensial.


KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Hele Verdensparken er kalkulert til 41 millioner kroner. Kostnadskalkylen er basert på erfaringstall som Friluftsetaten benytter for parkprosjekter. Kalkylen har ikke inkludert paviljongbygg, bekkeåpning, eller sikkerhetsmarginer.
Utbyggingsetappene A og B er kostnadsberegnet til 23 millioner kroner.


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Furuset, Bydel Alna i Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 1

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo kommune, Friluftsetaten og Bydel Alna
Prosjektledelse (PL): Oslo kommune, Friluftsetaten
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Bydel Alna sine hjemmeside
Husbankens Prosjektkatalog for områdeløft