Flere søkemuligheter

Arendal kultur- og rådhus

  Sist oppdatert 01.11.2012

Universelt utformet bygg for kommuneadministrasjon, regionalt kulturhus og kollektivterminal. Norges handikapforbunds Tilgjengelighetspris 2006.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2005
  • Arealforbruk: 12 000 m2 (brutto)

Arendal kultur- og rådhus sto ferdig i 2005 og er et tidlig eksempel på offentlig bygg med god universell utforming. Bygget er både byens rådhus og kulturhus. I tilknytning til bygget ligger en sentral plass og kollektivterminal. Kulturhuset ligger på gatenivå og omfatter en hovedsal med kapasitet til 800 personer, og en tilliggende mindre sal - black box. Rådhuset ligger rundt- og over de to kultursalene. 5. og 6. etasje er opphengt i en frittstående buet stålkonstruksjon over den store salen Mot plassen er bygget formet som et amfi. Forplassen benyttes til kulturhusets aktiviteter, men er også et av byens tre sentrale byrom, sammen med Pollen og Torget.

Universell utforming

I arbeidet med Sentralen har universelt utforming stått sentralt på mange felt. Hvordan man skal løse nye krav og behov i en allerede eksisterende bygningsmasse har gitt mange utfordringer og nye løsninger.

Det viktigste grepet knyttet til universell utforming i dette prosjektet ble tatt for å lage tilgang til mange ulike nivåer i de to eksisterende byggene. Man kom tidlig frem til at det måtte inn en heisstol med tre dører. For å få den inn måtte store deler av dekkene rundt rives. Første tanke var da å rekonstruere disse dekkene i etterkant, men arkitekten ønsket i stedet å la disse utsparingene i dekkene få være åpne. Slik fikk de inn en ny heis med utgang til alle plan, og man fikk et nytt spennende åpent trapperom for den spesielle trappekonstruksjonen som går til alle nivåene. De to bygningene er dermed koblet sammen med et raust rom i det som før var bakgård, i tillegg til utsparingene i trapperommet ved siden av. Her kan man si at kravene til universell utforming har bidratt til spennende romlige kvaliteter, og rikere romlig opplevelse for alle brukere.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 12 000 m2 (brutto)

ENERGI

Energiforbruk: 145 kWh / m2 BTA (beregnet)
Energikilder: Fjernvarme, olje og el. Kjøling fra fjernkjøleanlegg

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 248 mill.NOK (eks. mva)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Per Thomassens gate 1, 4836 Arendal
Kommune: Arendal
Prosjektperiode: 2005
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg , Kulturbygg/ -anlegg

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: KRS-gruppen
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Mur,nr4/05, Byggekunst nr 07/05

KILDER

Mur,nr 4/05, Byggekunst nr 07/05, LPO arkitektur og design pers.med.
Foto : Arild de Lange Nilsen og LPO

VEDLEGG