Det enkle er ikke det godes fiende

Jeg ber ikke om at vi (språklig) skal «tilfredsstille de som stadig mer høylytt hamrer inn at det «bare» er et spørsmål om pent og stygt», skriver Magnus Ravlo Stokke til Gisle Løkken.

Av Magnus Ravlo Stokke

Jeg ber ikke om at vi (språklig) skal «tilfredsstille de som stadig mer høylytt hamrer inn at det «bare» er et spørsmål om pent og stygt», skriver Magnus Ravlo Stokke til Gisle Løkken.

Av Magnus Ravlo Stokke
Magnus Ravlo Stokke, masterstudent i arkitektur ved AHO.

Magnus Ravlo Stokke er masterstudent i arkitektur ved AHO.

Foto: byAksel
>

Det jeg forsøker å si er at kampen om å formidle hva som er god og dårlig arkitektur ikke ligger i at vi mangler et et nyansert og rikt arkitekturfaglig språk, men vår evne til å snakke om, skrive om og argumentere for arkitekturen på en tydelig og forståelig måte.

Hvis arkitekten skal forklare hvorfor et hus fungerer i sine omgivelser, så må hen evne å forklare dette slik at folk forstår det – ikke henfalle til språklige analogier, ikke-felles arkitekturhistoriske referanser, eller utilgjengelig tekniske premisser for den saks skyld.

>

Til og med på AHO opplever vi at lærere er unnvikende i å ville sette ord på hvorfor noe er bra eller dårlig - det henvises sågar til en «stille kunnskap» oss arkitekter imellom.

Tilsynelatende «vet» vi bare hva som er bra eller dårlig. Hvis det er utgangspunktet for å øve oss på å forklare kvalitet, har vi en såkalt megautfordring.

Mitt andre poeng er at vi lever i en ny tid. Tidligere snakket arkitekter fag(lig) med sine og så var folkets røst overlatt til 5 på gata-enquêter á la: «Er det nye rådhuset vakkert eller stygt?»

Nå har disse språklige ytterpunktene smeltet sammen i en stor arena hvor svært mange deltar i samtalen om arkitektur. Språklig står arkitekten i spagaten mellom stygt/pent-sjargong på den ene siden og arkitektoniskfaglig babbel på det andre ytterpunktet.

Det tydelige og enkle språket tror jeg ligger mellom disse to ytterpunktene.

For det enkle er ikke det godes fiende – det har vi mange gode bevis på fra arkitekturen.

>
>
>