Jeg blir ikke klokere på Voldsløkka

Fire fagpersoner - fire forskjellige konklusjoner. Så hvilken konklusjon er du fysen på i dag, spør AHO-student Magnus Ravlo Stokke.

Av Magnus Ravlo Stokke

Fire fagpersoner - fire forskjellige konklusjoner. Så hvilken konklusjon er du fysen på i dag, spør AHO-student Magnus Ravlo Stokke.

Av Magnus Ravlo Stokke
Foto av Magnus Ravlo Stokke

Magnus Ravlo Stokke er masterstudent i arkitektur ved AHO.

Foto: privat
>

Innspillene fra arkitekt Butenschøn, bydoktor Fossen, arkitekt (og min lærer) Borge og landskapsarkitekt Munkebye i diskusjonen rundt Voldsløkka skole gjør at jeg innimellom angrer på at jeg ikke studerer et fag med tydelige fasitsvar som for eksempel regnskapsføring hvor tingene enten er kredit eller debet.

For de fire ekspertene vektlegger vidt forskjellig aspekter når de skal felle dom over Voldsløkka og konkluderer diametralt motsatt. Så hvordan i all verden skal vi studenter angripe et liknende prosjekt og lykkes? Det er ikke ment som et retorisk spørsmål: Jeg er oppriktig nysgjerrig - hvordan skal vi gå frem?

>

Basert på fagrådet over og diskusjonen for øvrig, kan man forme sitt argument rundt Voldsløkka fra en liste over faglige argumenter og konkludere slik man selv ønsker.

Så hvilken konklusjon er du fysen på i dag?

«Voldsløkka er mislykket»?

– Fasadene ser helt merkelige og tilfeldige ut.

– Skolen ødelegger siktlinjer for de som bor nord for anlegget.

– Volumene er dårlig plassert og forholder seg ikke til omgivelsene.

– Et byggs utseende er viktig.

– Huset er ikke vakkert «Huset er skjevt og rart, det virker påtrengende og aggressivt, som om det er sluppet ned et ubevoktet øyeblikk fra skyene.»

– At huset har et godt program, legitimerer ikke at bygget ikke ser bra ut, tvert i mot.

«Voldsløkka er vellykket»?

– Volum og plassering forholder seg godt til omgivelsene.

– Et byggs utseende er alene ikke viktig. «Utseendet kan være viktig, men bør sees i sammenheng med resten av byggets kvaliteter»

– Det åpner opp gode rom og gjennomganger.

– Bygget rydder opp i en uklar stedlig arkitektur i en demilitarisert (?) sone.

– Det håndterer overvann godt.

– Har fine uterom.

– Er plusshus.

– Et samfunnshus med musikk, sport, rekreasjon og kultur.

– Området har endelig fått «romlige betingelser for å konstituere sterke relasjoner»

Det er vel kanskje ikke noe nytt at man alltid vil betrakte et bygg eller hva som helst annet fra sitt eget faglige perspektiv og at man derfor kan konkludere vidt forskjellig. Men jeg synes det er snålt at alle disse fagpersonene som tross alt jobber innenfor et svært, svært beslektet og sammenvevd felt, kan konkludere så forskjellig?

Eller er det jeg som bare må studere litt mer for å skjønne greia?

>
>
>