Man Made Tomorrow - Om foredragsholderne

Sist oppdatert 08.03.2013
Perann Sylvia Stokke
Wang Shu er av de mest eksperimentelle yngre arkitekter i Kina i dag. Han overrasket verden på Arkitekturbiennalen i Venezia i 2006 med en installasjon kalt "Tiles Garden" A Dialogue Beyond City, Between an Architect and an Artist". Sammen med Lu Wenyu etablerte han Amateur Architecture Studio i 1998. Blant realiserte bygg som har fått internasjonal oppmerksomhet er Ningbo Museum, Ningbo, Xiangshan Campus, Hangzhou og Wenzheng Library, Suzhou. Wang Shu er også professor og leder av arkitekturavdelingen ved Kunstakademiet i Hangzhou.
Mer om Wang Shu

Richard Burdett er arkitekt og professor med ansvar for by- og urbanismeseksjonen ved London School of Political Science and Economics (LSE). Han ledet Arkitekturbiennalen i Venezia i 2006 og er nå også designrådgiver for De Olympiske Leker i London 2012. Burdett er en anerkjent rådgiver for britiske myndigheter i urbanismespørsmål, og toneangivende stemme i dagens internasjonale arkitekturdebatt.
Mer om Richard Burdett

Alan Berger er professor i urban design og landskapsarkitektur ved Massachusetts Institute of Technology  i Boston hvor han underviser i urbane studier og planlegging. Han har grunnlagt og leder P-REX, et forskningsprosjekt som fokuserer på design og gjenbruk av deindustrialiserte landskap over hele verden, blant annet ved hjelp av flyfoto, kart og GIS. Hvordan disse områdene renses, revurderes for adaptive reuse på lokal og regional basis, er Bergers hovedinteresse.
Mer om Alan Berger
P-REX

Belinda Tato grunnla i 2000 ecosistema urbano sammen med Jose Luis Vallejo. Det innovative kontoret har base i Madrid. Ecosistema Urbano fokuserer på en forståelse av byen som et komplekst fenomen mellom arkitektur, urbanisme, ingeniørkunst og sosiologi. Deres interesseområde er "kreativ urban bærekraft", et utgangspunkt for å reagere på bysituasjoner gjennom innovasjon, kreativitet og handling. ecosistema urbano har mottatt en rekke priser, blant annet Holcim Award og blitt nominert til Mies van der Rohe prisen. Kontoret har undervist på en rekke arkitektskoler verden over, dette høstsemesteret på Harvard.
ecosistema urbano

Francis Rambert er direktør for Cite de l'architecture et du patrimoine i Paris. I en årrekke har han vært arkitekturkritiker i Le Figaro samt bidragsyter til en rekke arkitektur-tidsskrifter. Han har også vært redaktør for det franske tidsskriftet D'Architectures. Rambert har kurert en rekke arkitekturutstillinger og forfattet flere bøker om arkitektur og byutvikling. I 2009 var han juryleder for Mies van der Rohe prisen.
Le Grand Paris

Cite de l'architecture et du patrimoine

Fin Geipel er arkitekt og gjesteprofessor ved en rekke arkitektskoler. Geipel var en av grunleggerne av Labfac og etablerte i 2001 arkitektfirmaet LIN i Berlin og Paris sammen med arkitekt Giulia Andi. LIN er basert på en tverrfaglig innfallsvinkel og har gjennom LIA (Laboratory for Integrative Architecture) en permanent forskningsplatform ved Universitetet i Berlin. LIN er ett av de ti arkitektkontorene president Nicolas Sarkozy valgte ut til å utarbeide bærekraftige byutviklingprosjekter for Paris med forsteder - Le Grand Pari(s).
LIN

Knut Eirik Dahl er arkitekt og professor i urbanisme ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO). Han er partner i Dahl&Uhre arkitekter (D&U) i Tromsø og har vært president i Europan Norge  siden 2001. Dahl er en drivkraft i og skaper av omfattende og inviterende samfunnsdialoger som Spillet om Tromsø, kalt Dialogenes By, og Byutviklingens År 05, kalt Kronikkenes By. Denne type diskurser og flere internasjonale konkurranseprosjekter i en større by- og landskapsskala har etablert Dahl som foreleser i en rekke byer og universiteter. Som partner i Blå Strek mellom 1982-94, og nå i Dahl&Uhre arkitekter, har han realisert en rekke arkitekturverk som er publisert nasjonalt og internasjonalt. Dahl er tildelt priser både for enkeltbygg og prosjekter på by og region-nivå. Senest er han tildelt Nord-Norges Arkitektforening sin ærespris.
Dahl & Uhre

John Thackara har bakgrunn fra filosofi, journalistikk, forlag, forskning, og er i dag direktør for Doors of Perception. Han beskriver seg som en «symposiarch», som designer samarbeidsarrangementer og prosjekter i Europa, USA og India. Prosjektene hans baseres på bred medvirkning og søker svar på hvordan livet i en bærekraftig by kan være. Thackara er rådgiver på bærekraft for UK Design Council og var i 2008 kurator for designbiennalen City Eco Lab i St. Etienne. Han har skrevet flere bøker, bl.a. In the Bubble: Designing In A Complex World, MIT Press. Thackara er konferansens moderator.
Doors of Perception