"En med to av tre" av sivilarkitekt Espen Surnevik

Våler kirke: Mer info

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 31.01.2014
Juryrapporten for kirkekonkurransen i Våler foreligger nå i sin endelige utgave og presenteres her.

Siden premieutdelingen og presentasjon av Espen Surneviks vinnerutkast har det vært betydelig uro i Våler-bygda.  Den såkalte ”Bygdegruppa” som gjennom hele konkurranseperioden har vært uenig i Fellesrådets valg av kirketomt har intensivert sitt arbeide. De argumenterer stadig sterkt for at ny kirke må bygges på den gamle branntomten (60 meter fra den valgte beliggenhet), selv om både biskop og kirkestatsråden klart har sagt fra at slik plassering er uaktuell. I tillegg har juryen vurdert de 12 konkurranseutkastene som valgte branntomta og funnet at ingen av disse oppfyller programmets krav eller har kvaliteter som gjør dem interessante.

Kirkesaken har vært oppe til rådgivende avstemming i åpent Menighetsmøte, der et knapt flertall av over  500 fremmøtte stemte mot å realisere vinnerprosjektet. Menighetsrådet besluttet derimot  å anbefale å gå videre med dette prosjektet, mens Fellesrådet  på sin side med lederens dobbeltstemme besluttet å utsette saken, i påvente av avklaring av hvilke konsekvenser det vil kunne få dersom man velger et annet prosjekt enn vinnerens eller en annen av de premierte.

Til grunn for Fellesrådets behandling lå et forslag fra Bygdegruppa om at man valgte et av utkastene basert på branntomta og et notat fra NALs Konkurransesekretariat som belyste konsekvensene av et slikt valg. Notatet konkluderer med at det er et alvorlig lovbrudd å engasjere forfatteren av et upremiert utkast til utførelse. Dersom man akter å gjøre dette må den avholdte konkurranse avlyses/ugyldiggjøres og ny konkurranse gjennomføres, med sannsynlige erstatningskrav  av betydelig størrelse fra både vinner, premierte og  muligens også alle andre deltakere som konsekvens.      

NAL har fremdeles stor tro på at Espen Surneviks vinnerutkast blir valgt til utførelse. Problemet  er imidlertid at den oppståtte uenighet fører til utsettelse av oppstart av kontraktsinngåelse og videre prosjekteringsarbeide.  Fremdriften er nemlig ganske kritisk, i og med at forsikringsselskapet har satt som forutsetning at ny kirke står ferdig senest innen 5 år etter branntidspunktet i mai 2009.

Juryens rapport


Her kan dere se plansjene for alle de 7 premierte, innkjøpte og hedrede utkastene:
1.premie, utkast nr. 82:   ”En med to av tre”    (kr. 350.000)

Sivilarkitekt Espen Surnevik, Oslo
Medarbeider:  Sivilarkitekt Karen Jansen

2.premie, utkast nr. 45:      ”Farmora i furua”   (kr. 175.000)
Arkitektkontoret Tellus AS, Tønsberg v/sivilarkitektene  Eivind Hanch-Hansen og Sverre Aaker Sondresen, MNAL
Syd Arkitekter AS, Tønsberg v/sivilarkitektene Espen Q. Schulze og Siri Hoseth Tvedt
Arkitektkontoret Eide og Haslestad AS, Oslo/Tønsberg v/ sivilarkitekt Morten Eide, MNAL
AVJU Landskap, Sandefjord v/landsk.arkitektene  Kari-Elisabeth Haugan og Ane Lauve Wike

Innkjøp, utkast nr. 10:      ”Vaar”    (kr. 75.000)
Roz Barr Architects Ltd, London (UK) v/ Roz Barr, architect
Latz and Partner Landschaftsarchitekten, Kranzberg (D)

Innkjøp, utkast nr. 46:   ”Lysvev”   (kr. 75.000)    
Askim/Lantto Arkitekter AS, Oslo v/sivilarkitektene Niels Marius  Askim og Lars Lantto, MNAL
Medarbeidere:  Sivilarkitektene Hanne Pettersen og Espen Moum Olsen,  MNAL

Innkjøp, utkast nr.55:    ”3 TRE”     (kr. 75.000)

Ram Arkitektur, Lillehammer v/Sam Hughes, Arne Thorsrud og Bente Voldbakken

Hedrende omtale, utkast nr. 61:   ”Modestia”

Schulz & Schulz Architekten, Leipzig (D) v/ Ansgar Schulz og Benedikt Schulz
Medarbeidere: Henning Michelsen, Wilhelm Rosenberger og Thomas Gohr.

Hedrende omtale, utkast nr. 11   ”Två rum”

Arkitektene Malin Skafvenstedt, Daniel Peterson og Viktor Stansvik, Bagarmossen, Sverige