Nyttige adresser
Etablert som en tjeneste hos SKAARA Arkitekter AS

http://www.architour.no/
Fra 1.1.2012 endrer Statens bygningstekniske etat navnet til Direktoratet for byggkvalitet

http://www.be.no/
Het frem til 1.1.2012 Statens bygningstekniske etat

http://www.dibk.no/
The Voice of Cultural Heritage in Europe

http://www.europanostra.org/
Bygningsvernartikler

http://www.moloas.com/
NKF har som mål å være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag

http://www.kommunalteknikk.no/
Biblioteket er primært for arkitekt- og bygningsingeniørstudentene ved NTNU. Andre kan også registrere seg som lånere.

http://www.ntnu.no/ub/omubit/abd
Biblioteket er åpent for alle.

http://www.vegvesen.no/Hovedside